Gå direkt till textinnehållet
Anna Pandolfi, producent, bredvid sändningskoordinatorn Frida Sjölander, vars roll snart försvinner.
Foto: Tor Johnsson

Varningen inifrån P1 Morgon: Blir ett sämre program

En dubbelsmocka riktas mot P1 Morgon i SRs stora sparpaket. Det riskerar att leda till fler fel, simplare ämnesval och sämre intervjuer, flaggar personalen för. ”Vi har förståelse för att det måste sparas, men det här är fel sätt och kommer att få stora konsekvenser”, säger Anna Pandolfi, en av producenterna för programmet.

Klockan är nio och dagens sändning av P1 Morgon närmar sig sitt slut. Producenten Anna Pandolfi tittar fokuserat på inflödet av nyheter på datorns skärm. I stolen bredvid sitter sedan klockan halv fem på morgonen Frida Sjölander, sändningskoordinator, och assisterar med det tekniska. Men så kommer det inte att vara länge till.

Sveriges Radio ska spara 225 miljoner kronor, och en av de många åtgärderna är att gå från tre till en sändningskoordinatorer, eller Säkos som de kallas internt, på Ekots redaktion i Stockholm. Det betyder att P1 Morgon framöver kommer att sändas utan den rollen på plats.

Anna Pandolfi vänder sig bort från skärmen där dagens sändning löpande planeras och tittar på mig.

Annons Annons

– Jag förstår inte hur det ska gå till, säger hon och skakar på huvudet.

Under de tre och en halv timmarna direktsändning jobbar Anna Pandolfi och Frida Sjölander nära varandra. Nya gäster tillkommer, andra tas bort eller flyttas till en annan tidpunkt. Det innebär att körschemat behöver byggas om, nya klipp behöver läggas i rätt program så att inte fel klipp plötsligt börjar rulla, och ljudtekniker behöver informeras om alla förändringar. Det är ett väloljat maskineri som pumpar ut morgonradio till de i snitt 900 000 lyssnarna.

– Logistiken i radio är i många fall mycket enklare än när man gör tv, vilket jag gjort i många år. Men P1 Morgon är mer som att göra tv än radio. Det här är det program på Sveriges Radio som har flest rörliga delar och där logistiken är tyngst, säger Anna Pandolfi och fortsätter:

– För att den logistiken ska fungera måste vi ha någon som sköter den – och det har hittills varit sändningskoordinatorn.

Anna Pandolfi, en av P1 Morgons producenter, är kritisk till att sändningskoordinatorn försvinner.

Under sändningen av P1 Morgon jobbar fem personer: redaktör, programledare, ljudtekniker, reporter – och sändningskoordinatorn.

– Att sändningskoordinatorn sköter sina delar gör att jag kan fokusera på mitt jobb som producent, alltså att det som kommer ut i radion är bra och korrekt, säger Anna Pandolfi.

En av SRs mer profilerade röster, Mikael Kulle, programleder dagens sändning. Medan han under en kort paus passar på att äta frukost, yoghurt och müsli som han har med sig i en gammal honungsburk, delar han med sig av sin oro inför utvecklingen.

– Vi på P1 Morgon ska vara snabba. Vi ska hela tiden vara på det senaste och få med det i radion. Det kommer att bli mycket svårare utan den uppbackning vi har idag. Vi förstår inte hur det ska kunna vara samma P1 Morgon utan den bemanning som vi har idag. Det spelar ju ingen roll hur mycket jag står och babblar i studion om jag inte har någon att prata med, säger han.

Anna Pandolfi och Mikael Kulle.

Utan sändningskoordinatorn skulle fler uppgifter hamna på producenten, som då skulle få svårare att sköta de andra delarna av sitt arbete, säger Anna Pandolfi.

– Ibland bränner det till, och då krävs det mycket av oss. Programledaren måste ha ett kritiskt förhållningssätt, annars blir det bara kålsuparjournalistik. Eller rättare sagt: det blir ingen journalistik alls. Det funkar om det är trafikolyckor, oväder eller liknande, men om det kommer ett kontroversiellt förslag eller om en partiledare avgår måste vi ha möjlighet att jobba fram bra frågor. Och jag kan inte hjälpa till om jag måste sitta och lägga in program, bygga om körschemat, stötta tekniker med vad som kommer härnäst och så vidare.

En av Anna Pandolfis farhågor är att risken för att påståenden som ska rättas eller förtydligas enligt reglerna i sändningstillståndet missas om producenten inte kan vara helt fokuserad under intervjuerna. Hon får medhåll av Mikael Kulle.

– Man är ganska ensam i studion om man inte har någon som lyssnar väldigt aktivt. Man ska såklart fånga upp det mesta själv, men stödet från producenten är väldigt viktigt, säger han.

Samtidigt som sändningskoordinatorn försvinner tas även en av fyra programledare bort, rent formellt minskar antalet programledartjänster från 3,6 till 3. Det innebär att programledarna ska sända 20 procent mer än de gör idag – något som ytterligare kommer att nagga på sändningarnas kvalitet, enligt personalen.

– Det är ju kul att sända så det är inget problem i sig, men samtidigt som vi får fler sändningar minskas antalet förberedande pass dessutom med 20 procent. Vi är oroliga för att det ska påverka det journalistiska innehållet. Ska man göra de här maratonsändningarna är det viktigt att man är påläst, säger Mikael Kulle.

En lösning på det skulle vara att programledarna befrias från de pass där de förväntas täcka upp för vakanser inom Ekot. Så ser det dock inte ut att bli enligt det förslag som presenterats.

– Då skulle det vara möjligt att göra den här besparingen utan att vi förlorar förberedelsetid, säger Mikael Kulle.

Sammantaget kommer förändringarna innebära att P1 Morgon blir ett annat – sämre – program än vad det är idag, menar Anna Pandolfi.

– Vi kommer att safea. Ribban för att plocka in nya segment kommer att höjas och vi kommer inte kunna få in lika många och bra röster. Det är av ren självbevarelsedrift. Och dessutom kommer det att bli fel i etern, säger hon.

Härifrån sänds P1 Morgon måndag till lördag.

Samtidigt behöver Sveriges Radio spara pengar. Sparpaketet utlöstes efter de kraftiga kostnadsökningarna i spåren av corona och invasionen av Ukraina, och hos nästan alla delar av radion stramas det åt. Många kritiska röster har höjts för att olika delar ska fredas.

– Det är ingen på vår redaktion som inte har förståelse för att det behöver sparas. Men vi vill flagga för vilka konsekvenser det här kan få och hoppas att ledningen ska ta ett medvetet beslut kring det här, säger Mikael Kulle.

I ett brev till företagsledningen riktar producenterna och programledarna på P1 Morgon krav på att ledningen tänker om.

– Vi har förtroende för Klas Wolf-Watz och Ekots ledning. Men hade de förstått konsekvenserna av det här förslaget så hade de inte lagt det. Vi har bjudit in ledningen till att vara med på en sändning, så de med egna ögon kan se hur det fungerar, säger Anna Pandolfi.

Cilla Benkö har svarat på redaktionens brev, och hänvisar frågan till Ekots ledning.  Anna Pandolfi tycker att frågan hur de ska jobba utan sändningskoordinatorn återstår.

 

Med hjälp av handrörelser kommunicerar Mikael Kulle med kontrollrummet.

Robert Brännström, redaktionschef och biträdande chef för Ekot, har också fått brevet från redaktionen. Han säger att ledningen inte ser över beslutet kring att avskaffa sändningskoordinatorn på P1 Morgon med anledning av personalens kritik.

– Vi måste såklart lyssna på vad medarbetarna säger, men det känns lite prematurt att gå till den lösningen nu. Nästa steg är att se över hur vi jobbar och hitta andra sätt att göra det här på. Sen är det så att vi behöver spara pengar och då behöver vi göra ett antal neddragningar på många ställen. Det här är ett av de ställen som vi har hittat en besparing på, säger han.

Så du ser att det finns möjligheter att komma runt de problem som personalen ser?

– Ja, det kanske är möjligt att vi inte lyckas lösa allt. Men vi behöver se över arbetssätt när den här funktionen försvinner och se hur vi kan göra det bästa av den situationen, säger Robert Brännström.

En farhåga som lyfts är att risken för att påståenden som ska rättas eller förtydligas enligt reglerna i sändningstillståndet missas om producenten inte kan vara helt fokuserad under intervjuerna, då de behöver sköta det som sändningskoordinatorn gör idag. Öppnar inte det för väldigt allvarliga fel?

– Jag hoppas såklart att det inte ska göra det. Och det är en av de frågor som vi får jobba igenom ihop med P1 Morgon-gänget, hur vi gör det på bästa sätt utan just den här funktionen, säger Robert Brännström

Vad gäller programledarnas minskade planeringstid, och det förslag som programledarna själva lagt om att annan tid ska frigöras, menar Robert Brännström också är en fråga som måste undersökas närmare.

– Det är samma sak där, hur vi gör ett så bra P1 Morgon med de nya förutsättningarna behöver vi jobba fram. Vi har fått ett medarbetarförslag och vi behöver titta på om vi kan få det att funka på det sätt som föreslås från medarbetarna, säger Robert Brännström.

Kommentarer

4 svar till “Varningen inifrån P1 Morgon: Blir ett sämre program”

 1. Besparing, neddragning och effektivisering. Är ord vars konsekvenser förföljt mig i mitt yrke som journalist hela mitt liv. Detta oberoende av om det varit inom public service eller hos privata mediehus. Effekterna av indragna budgetmedel på samhällsutvecklingen har för mig hittills varit mer en känsla (av försämring) än en empirisk slutsats. Då har jag samtidigt inte lusläst all god medieforskning som gjorts i just det ämnet. Jag avstår därför att kommentera det närmare.

  Däremot kan jag kan inte påminna mig någon gång där ledningen för företaget lagt ut uppdraget att hitta besparingsförslagen på personalen. Det sägs att man aldrig ska säga aldrig, så det är möjligt att det har hänt – eller faktiskt händer, men oberoende av vilket måste det vara det första en seriös företagsledning gör. Det är nämligen långt ifrån alltid ledningen faktiskt vet vad som krävs för att utföra arbetet enligt de direktiv som styr verksamheten.
  Samtidigt måster självklart det avgörande beslutet ligga kvar på ledningen. I det här fallet ytterst på Cilla Benkö.

  Det är ju dessutom inte kaffepengar som Sveriges Radio ska dra in på. Totalt 250 miljoner kronor i 2024 års budget. En av effekterna av de förslag som hittills är kända är att SR:s första globala klimatkorrespondent, Marie-Louise Kristola, ska sluta. Kristola har förmedlat människors upplevelse av klimatförändringar och klimatomställningen med intryck från flera håll på planeten.

  Då väljer SR att dra in tjänsten samtidigt som en av det största klimatförändringarna i den moderna människans historia utspelar sig framför våra ögon. Antingen är man tondöva på SR (P2- och P3-sändningarna talar emot det) eller så går det inte att bortse ifrån att det är ett medvetet förslag med politiska avsikter som skickas av SRs ledning.
  Jag kan bara hoppas att jag fortfarande kommer att känna igen – och ha nytta av – Sveriges Radio efter det här.

 2. Det är exakt här SR inte skall spara. Däremot kan man fundera på hur många inslag/reportage som varje reporter gör per vecka? Om man jämför med hur det i alla fall tidigare såg ut på en lokal P4-station så är det lite skevt? Och P1 måste väl inte ha nonsensprogram, skär där i stället?

 3. P3 är en jätteviktig kanal som det tyvärr redan sparats på.
  Sverige Radio är bäst!
  Olika publik, olika arbetsmetoder i kanalerna. Svårt att jämföra P1-reportage med P4-inslag.
  Oerhört sorgligt med dessa stora nedskärningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *