Gå direkt till textinnehållet

Löntagarkonsult kritisk mot ABs sparåtgärder

I förra veckan lämnade arbetstagarkonsulten sin rapport om alternativa besparingar på Aftonbladet.

Tidningsledningen vill varsla 19 anställda på kvällstidningen, lägga ut produktionen av TV-tidningen, dra ner på bildarkivet, avskaffa bildhanterarna och korrekturet.

Arbetstagarkonsulten konstaterar att Aftonbladet måste spara för att kompensera för den vikande upplagan. En analys Aftonbladets journalistklubb också delar.
– Men konsekvenserna av besparingsåtgärderna är inte genomtänkta. De kan leda till kortsiktiga besparingar, men går i längden ut över tidningens kvalitet. Visst ska vi spara, men det ska vara sunt och genomtänkt, säger journalistklubbens ordförande Fredrik Lindén.

Om TV-tidningen produceras utanför tidningshuset riskerar Aftonbladet att förlora kontrollen över varumärket och utvecklingsmöjligheterna, menar konsulterna. Besparingsåtgärderna är dåligt förankrade. Medarbetarnas förlorade delaktighet gynnar inte Aftonbladet i det kommande utvecklingsarbetet.
– Vi vidhåller kravet att ingen som vill vara kvar ska behöva lämna kvällstidningen Aftonbladet, säger Fredrik Lindén.

Fler avsnitt
Fler videos