Gå direkt till textinnehållet

Läsarintäkterna ökar för morgonpressen – men fortsatt annonsras

Morgontidningarnas läsarintäkter ökar med 3 procent till cirka 1,5 miljarder kronor under tredje kvartalet i år. Men annonsintäkterna fortsätter att sjunka snabbt, det visar statistik från branschorganisationen TU.

De ökade läsarintäkterna beror till stor del på att allt fler hushåll betalar för journalistik i digitala kanaler, som sajter och appar.

Morgonpressens läsarintäkter från de digitala tjänsterna växer med 37 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. Det är en så starkt tillväxt att den kompenserar de minskande intäkterna från den tryckta tidningen, vilka viker nedåt med 2 procent, skriver TU i ett pressmeddelande.

Det här betyder dock inte att morgonpressens minskande annonsintäkter balanseras upp. De sjönk med 24 procent under samma period.

Totalt sett minskar morgonpressens intäkter under årets tredje kvartal, jämfört med samma period förra året.

Fotnot: TU:s statistik över läsarintäkterna bygger på uppgifter från 119 morgontidningar, varav 112 är utgivna landsort och sju i någon av de tre storstäderna. Alla jämförelser är gjorda mellan jämförbara titlar och med motsvarande period förra året. Källa: TU

Fler videos
Fler avsnitt