Gå direkt till textinnehållet

Krav på snabbare utredning av presstödet

Helene Petersson, ledamot i presstödskommittén (bilden), anser att kommitténs stora utredning av framtidens presstöd måste bli klar tidigare mot bakgrund av den akuta krisen för dagspressen.

Dagstidningskrisen har under hösten 2012 fördjupats ytterligare och intäktsraset är större och snabbare än många befarat. Helene Petersson (S) vill nu skynda på den parlamentariska presstödskommitténs utredning av framtidens presstöd.

”Vi kan inte vänta på nya presstödsregler till 2017. Tidningskrisen är akut och det här är en demokratifråga”, säger Helene Petersson till Aktuellt i Politiken (AiP).

Presstödskommitténs utredning ska vara klar i augusti nästa år, men det nya presstödet börjar gälla först 2017.

Till Riksdag & Departement säger Helene Petersson:

”Risken är att många tidningar inte finns kvar om fem år. Vi måste ta till åtgärder före dess.”

I en interpellation i riksdagen i mitten av november ställde Helene Petersson en rad frågor rörande presstödet till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, bland annat mot bakgrund av de omfattande nedskärningarna på Svenska Dagbladet, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Dagbladet och Dala-Demokraten.

Kulturministern svarade att hon ville invänta presstödskommitténs slutbetänkande, men sade också: ”[…] det finns ingenting som hindrar att vi, utifrån vad kommittén kommer fram till, lägger förslag även före 2016, som ju är den tidpunkt då vi ska återkomma till EU om hur vi avser att anpassa vårt stöd.

 

Fler avsnitt
Fler videos