Gå direkt till textinnehållet

Kräftgång för herrtidningar

De stora förlorarna bland tidskrifter är herrtidningarna som minskat sin sammanlagda upplaga med 10,5 procent, enligt TS statistik för 2008. Även damtidningar har förlorat kraftigt, förutom M-Magasin som ökat sin upplaga med 4 300 exemplar.

Den totala TS-upplagan för tidskrifter blev för 2008 22,8 miljoner. 23 nya titlar kom till under året. Störst av de nya tidskrifterna är Coop Mersmak med en upplaga på en miljon. Störst är fortfarande Buffé med en upplaga på 2 miljoner.

Herrtidningar fortsätter att minska i upplagor. I kategori ingår inte enbart tidskrifter med lättklädda kvinnor utan även modetidningar som King, Bilsport och Teknikens Värld. Samtliga nio titlar i denna kategori visar på sjunkande upplagor. Slitz minskade med 22 procent, Sportmagasinet med 28 procent och Teknikens Värld med 21 procent.

Damtidningarna har förlorat kraftigt i upplaga, minus 6,8 procent. Undantaget är M- Magasin som ökade med 4 300 exemplar till 87 500 (plus 5,2 procent) och Family Livning som ökade med 1 700 exemplar till 33 100 (plus 5,4 procent).

Även Hänt Extra (plus 1 procent) och Hänt Bild (plus 6 procent) gick mot strömmen och ökade med 1 300 exemplar respektive 3 900 exemplar.

Fler videos
Fler avsnitt