Kommunikatör blir chef över journalisterna på Lärarförbundet

8 juni, 2018

Krisen på Lärarförbundets tidningar Nu står det klart att Lärarförbundets kommunikationsavdelning och tidningsavdelning förs samman. Avdelningschef blir förbundets tf kommunikationschef.

Kommunikationsstrategen Ida Strutt var en av grundarna till kommunikationsbyrån Reformklubben, som under året konsultat i Lärarförbundets kommunikationsöversyn. 2016 anställdes Strutt på Lärarförbundets kommunikationsavdelning, och nu blir hon alltså chef för den nya avdelningen Marknad, kommunikation & journalistik.

Journalistklubben vid Lärarförbundet har motsatt sig hur tillsättningen har gått till.

– De krav vi förmedlade till arbetsgivaren om det skulle bli en gemensam avdelningschef var att personen ska ha gedigen journalistisk erfarenhet och kompetens och att han eller hon tydligt tar hänsyn till skillnaden mellan journalistik och kommunikation. Vi ville också att rekryteringen skulle ske externt. Inget av det fick vi igenom. Det är vi kritiska till, säger klubbordföranden Niklas Arevik.

Vad kommer det innebära, bedömer ni?
– Det är jättesvårt att säga. Det ska tillsättas en biträdande avdelningschef också, där ska vi vara inblandade i den rekryteringen. Vi hoppas förstås att man tillsätter en journalist då.

Förhandlingarna med arbetsgivaren om samgåendet med kommunikationsavdelningen har dock gett resultat på andra punkter.

– Vi har fått igenom att ordet journalistik ska finnas med i avdelningens namn. Och viktigare, att det skriftligen står att i det nya samarbetet måste hänsyn tas till olika yrkesgrupper, och att det redaktionella programmet med ansvarig utgivarskapet ligger kvar. Det är väldigt positivt. Det är också positivt att de tre nya kommunikatörstjänsterna inte längre ska tas från tidningsavdelningen, säger Niklas Arevik.

Även Unionenklubben vid Lärarförbundet var oenig med arbetsgivaren om tillsättningen av avdelningschefen, som skedde utan extern rekryteringsprocess.

– Arbetsgivaren hade redan bestämt vem de ville ha. Vi var också oeniga om organisationen. Men nu har vi sagt att vi får göra det bästa av det, säger klubbordföranden Kristina Hovlid.

Redan på måndag sker sammanslagningen av avdelningarna, dock inte fysiskt, det sker först efter sommaren och en ombyggnad i lokalerna.

– Vad det rent praktiskt innebär att vi på måndag är en avdelning vet vi inte, det vet inte ens våra chefer, säger Niklas Arevik.

Vad säger dina medlemmar?
– Jag tror många är besvikna över att det inte blev någon med lite tydligare journalistisk profil som får den här rollen. Men våra chefer har varit väldigt bra, chefredaktörerna har bland annat kommit med en programförklaring riktade till oss journalister där de tydligt tar ställning för att vi även i fortsättningen ska ha en korrekt, saklig och allsidig rapportering. Det tror jag skapar mer tillförsikt hos oss, att våra chefer garanterar att vi inte ska behöva inskränka vår yrkesetik, säger Niklas Arevik.

Journalisten har varit i kontakt med Lärarförbundets pressavdelning för en intervju med kanslichef eller ordförande.

– Jag tror inte att vi lämnar några kommentarer om det just nu, det är en arbetsprocess som vi gärna vill gå vidare med. Men jag kan ställa frågan, säger pressekreteraren Niklas Kjellberg.

Det blir väldigt märkligt när ni som demokratiskt fackförbund inte vill ställa upp på intervjuer?
– Vi har ju ställt upp, men känner kanske att det räcker nu.

Journalisten söker även Ida Strutt för en intervju.

Krisen på Lärarförbundets tidningar

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies