Gå direkt till textinnehållet

Kampanjar för bildjournalisters rätt till Google-ersättning

Stärk bildjournalistiken! Det är budskapet för en ny kampanj inför Sveriges implementering av EUs upphovsrättsdirektiv. ”Vi driver rätten att förhandla direkt med de globala plattformarna”, säger Mats Lindberg, rådgivare till bildorganisationerna.

Fortfarande har EUs nya upphovsrättsdirektiv och dess Artikel 15 inte blivit svensk lag, men regeringen väntas inom kort lägga en lagrådsremiss. Men det svenska lagförslaget kommer inte att gagna frilansande illustratörer, grafiska formgivare och fotografer, säger Mats Lindberg.

– Den konstruktion som föreslås är att tidningsutgivarna får förhandla med Google och Meta, sedan ska vårt gäng tillsammans förhandla med utgivarna. Men vad händer om det inte kommer ut några pengar ur förhandlingarna? Då är vi blåsta, vår upphovsrätt är borta, vi hamnar i en svagare position och är helt underordnade vad utgivarna gör.

– Det upprörande med det här sättet att skriva lag är att man tror att alla journalister är anställda. De fattar inte att den stora majoriteten står för sina egna kostnader.

I uppropet Stärk bildjournalistiken som sjösätts i dagarna driver bildorganisationerna Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Svenska konstnärsförbundet, Journalistförbundet och BLF Fotograferna rätten för frilansande bildjournalister att förhandla med de globala plattformarna direkt.

Konkret föreslås en särskild avtalslicens som innebär att alla som har rättigheter får möjlighet att ingå i ett avtal där villkoren för användning regleras. Avtal och administration av ersättningar kan hanteras av Bonus Copyright Access, som idag hanterar systemet för licensiering av undervisningsväsendet, föreslår uppropet.

Föreningen Bildupphovsrätt har träffat Justitiedepartementet tre gånger om Artikel 15-frågan, enligt Mats Lindberg.

– Vi har försökt få dem att förstå att det här är allvar.

Ambitionen med uppropet är att förmå påverka svenska riksdagspolitiker.

Fler avsnitt
Fler videos