Gå direkt till textinnehållet

Journalistförbundet är dyrast av TCO-förbunden

Journalistförbundet hamnar i topp när TCO-tidningen granskat hur mycket medlemmarna i centralorganisationens 17 förbund och a-kassor får betala i avgifter.

Journalistförbundet hamnar i topp när TCO-tidningen granskat hur mycket medlemmarna i centralorganisationens 17 förbund och a-kassor får betala i avgifter.

TCO-tidningen har listat TCO-förbundens nya förbunds- och a-kasseavgifter. Siffrorna visar att medlemmarna i Journalistförbundet har de högsta månadskostnaderna, av alla TCO- förbundens medlemmar som tjänar 27 000 kronor i månaden. För journalister blir avgiften till förbundet maxtaxan 290 kronor.

Lägger man ihop a-kasseavgiften och förbundavgiften, passeras Journalistförbundet av förbundet Symf och Teaterförbundet. Deras medlemmar kan få betala maximalt 645 kronor i månaden. Med a-kassan inräknad, hamnar Journalistförbundets strax därunder, på maximalt 637 kronor.

Varför är Journalistförbundet dyrast bland TCO-förbunden, för dem som tjänar 27 000 i månaden?

– Som både yrkesförbund och fackförbund har vi speciella utgifter och vi är ett litet förbund. Vi bevakar till exempel upphovsrätt och etik, och det gör att vi har extra kostnader, säger Arne König, vice ordförande i Journalistförbundet.

Är avgiftsnivån rimlig på sikt?

– Det är kongressen som beslutar om avgiften, så fram till kongressen 2008 kan vi hur som helst inte göra något. Jag tror det blir svårt att sänka avgifterna. Då måste vi ta bort någon del av verksamheten, och kraven på vad vi ska göra har snarast ökat på senare tid. I år har vi också levererat ett av kongressen beställt budgetöverskott, och det bör vi fortsätta med eftersom vi tidigare haft år med underskott.

Vad skulle hända om man delade upp Journalistförbundet i tre, så att man kunde välja mellan att vara med i a-kassa, yrkesförbund eller fackförbund?

– Jag har aldrig hört någon facklig företrädare nämna frågan och ser inte förslaget som realistiskt. Ute i Europa ser man exempel på separata yrkesförbund och fackförbund och där hamnar dessa ibland i uppslitande strider med varandra. Det är en stor styrka att vara både yrkes- och fackförbund genom att man kan reglera yrkesfrågor i kollektivavtalet.

Han säger också att a-kassan har en myndighetsutövning och är separerat från förbundet.

– Tyvärr medför det också extrakostnader, till exempel vid utskick av information till medlemmarna, förklarar Arne König.

pf@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos