Gå direkt till textinnehållet

Journalister måste motivera behov av tidning

Anställda på Sydostpress, Blekinge Läns Tidning, Smålandsposten och Barometern, har i brev till koncernens ekonomiavdelning fått motivera varför de behöver den egna tidningen i hemmet.

nställda på Sydostpress, Blekinge Läns Tidning, Smålandsposten och Barometern, har i brev till koncernens ekonomiavdelning fått motivera varför de behöver den egna tidningen i hemmet.

Sydostpress genomgår nu en skatterevision och skattemyndigheten är bland annat intresserad av vilka som har fri tidning till bostaden. Enligt skattemyndigheten skall tidning beskattas om den inte anses vara ett arbetsredskap. Ekonomiavdelningen begärde därför att de anställda skulle skriva och motivera varför de behöver tidningen, svar som nu skattemyndigheten vill ta del av för att göra en individuell bedömning om tidningsförmånen skall vara skattepliktig eller inte. Enligt Journalistförbundet har skattemyndigheten rätt att begära ut intern korrespondens enligt taxeringslagen.

Men det finns en dom på att journalister inte behöver skatta för att få sin egen tidning hemburen. 1999 fick Sundsvalls Tidning rätt mot Riksskatteverket i en dom i kammarrätten. Kammarrätten skriver i domslutet att en tidning inte är skattepliktig om den är ett arbetsredskap. Men tillägger att det krävs en individuell beskrivning för varje anställds arbetsuppgifter och att det ”åvilar tidningsföretaget att presentera en sådan redogörelse för att förmånen skall vara skattefri”.

pj@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos