Gå direkt till textinnehållet

JK kommer att granska Södertälje sjukhus

Undersköterskan skälldes ut av sina chefer sedan han berättat i SVT om de rasistiska kränkningar som patienter fick utstå på en avdelning i Södertälje sjukhus. Justistekanslern (JK) beslutade i dag att granska sjukhuset, men kommer inte att inleda någon förundersökning om brott mot yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) eller tryckfrihetsförordningen (TF).

"Det är tveksamt om någon person har gjort sig skyldig till straffbar efterforskning av källa på det sätt som avses i TF och YGL", skriver justitiekanslern i sitt beslut.

"Det som träder i förgrunden är i alla händelser inte den efterforskning som må ha förekommit utan de negativa uttalanden, möjligen repressalier och hot om sådana, som synes ha förekommit", fortsätter han.

Han poängterar att även om överrträdelser av repressalieförbudet skulle ha skett så är det inte är en brottslig handling, eftersom Södertälje sjukhus drivs landstingskommunalt.

Annons Annons

"Det inträffade är emellertid av sådan art att det finns skäl att anta att överträdelser av repressalieförbudet har skett, om än alltså inte straffbara sådana. Även överträdelser av efterforskningsförbudet och möjligen överträdelser av meddelarfriheten på annat sätt kan ha förekommit".

Därför väljer JK att inleda en granskning och kommer att begära in ett yttrande från sjukhuset och från de anmälda cheferna.

Nästa steg är att JK avgör om de kommer att utdela kritik eller inte mot sjukhuset.

Läs hela beslutet på JKs hemsida.

Fler avsnitt
Fler videos