Jämtlands Tidning pekade ut politiker

3 mars, 2023

MEN-fällning Jämtlands Tidning klandras av Mediernas etiknämnd för en publicering om en tidigare våldtäktsmisstänkt politiker.

Före höstens riksdagsval publicerade Jämtlands Tidning, JT, en artikel om att en toppolitiker i ett namngivet parti stod kvar på listorna, ”– trots våldtäktsmisstankar”, stod det i rubriken i papperstidningen.

I artikeln togs bland annat upp att bara fem procent av våldtäktsanmälningarna leder till fällande dom och att falska anmälningar sker mycket sällan.

En partiföreträdare fick svara på frågor om partiets fortsatta förtroende för politikern, och en företrädare för ett annat parti fick framföra sin syn på hur det skulle agerat i en liknande situation.

Politikern anmälde tidningen till Allmänhetens medieombudsman. Han pekade på att JT var den enda tidning som hade publicerat hans partitillhörighet, och att andra omständigheter som nämndes i artikeln gjorde att han kunde identifieras. Brottsmisstankarna mot honom hade lagts ned av åklagare tre månader tidigare.

Tidningen hänvisade i sitt svar bland annat till att tidningen tidigare friats av MO när den skrev om brottsmisstankarna mot mannen.

MO skriver i sin bedömning att allmänintresset för att skriva om det tidigare misstänkta brottet minskat avsevärt eftersom misstankarna var avskrivna sedan flera månader tillbaka.

MO bedömer också att uppgifterna i JTs artikel framstår som korrekta var för sig, men att publiceringen sammantaget kan uppfattas som ett ifrågasättande av att brottsmisstankarna mot mannen skrivits av.

Även om utpekandet av politikern var begränsat var publicitetsskadan för honom stor, enligt MO, som bedömer att JT bör klandras.

MEN delar MOs bedömning och klandrar JT för att ha brutit mot god publicistisk sed.

MEN-fällning

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Axel Andén. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies