Gå direkt till textinnehållet

Inget meddelarskydd för olaga hot

RIKSÅKLAGAREN Meddelarskyddet gäller inte för de nynazister som tog hotbilder utanför Alexandra Pascalidous och Claes Cassels bostäder, bilder som publicerades i Aftonbladet i fjol.

RIKSÅKLAGAREN Meddelarskyddet gäller inte för de nynazister som tog hotbilder utanför Alexandra Pascalidous och Claes Cassels bostäder, bilder som publicerades i Aftonbladet i fjol.

Det hävdar Riksåklagaren i ett yttrande till Högsta domstolen.

Nynazisterna har överklagat domarna om olaga hot till HD. De anser att de borde skyddas av tryckfrihetsförordningens (TF) bestämmelser om rätt att lämna meddelande för offentliggörande i tryckt skrift.

Annons Annons

Meddelarfriheten är, som en del av yttrandefriheten, till för att säkerställa ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning, konstaterar RÅ. Den reglerar inte brottsliga beteenden, exempelvis olaga hot, som ligger klart utanför det skyddsvärda området.

Därför ska de åtalade gärningarna bedömas enligt brottsbalkens bestämmelser som ett allmänt brott och enligt rättegångsbalkens processreglering.

RÅs slutsats är att ett ”sådant hänsynslöst och våldsinriktat beteende som klagandena gjort sig skyldiga till inte omfattas av grundlagsskyddet för yttrandefriheten”.

Fler videos
Fler avsnitt