Gå direkt till textinnehållet

Indonesisk radio får hjälp av SR

Sverige Radio hjälper till att bygga upp public service-radio i Indonesien. Reportrar från SR kommer att lära indonesiska kollegor hur man gör modern radio i samhällets tjänst.Efter president Suhartos fall har Indonesien genomgått en demokratisering som även påverkat massmedierna. Gamla lagar som förhindrade det fria ordet har avskaffats.

Sverige Radio hjälper till att bygga upp public service-radio i Indonesien. Reportrar från SR kommer att lära indonesiska kollegor hur man gör modern radio i samhällets tjänst.

Efter president Suhartos fall har Indonesien genomgått en demokratisering som även påverkat massmedierna. Gamla lagar som förhindrade det fria ordet har avskaffats.

I det nya medielandskapet har det vuxit upp flera oberoende tidningar, tidskrifter, radio- och TV-stationer. Detta har även fått konsekvenser för den statliga radion, Radio Republik Indonesia, RRI, som i 30 år var regeringens språkrör. Förra året beslutade Indonesien att RRI skulle omvandlas till ett icke vinstdrivande statligt bolag som liknar västerländska public service-företag.

Annons Annons

Personal från RRI har varit på besök i Sverige för att lära sig mera om public service-radio. Förra året slöts ett avtal om att SR, med ekonomiskt bistånd från Sida, skulle hjälpa till att fortbilda indonesiska journalister. Hela projektet sköts av SRs lilla biståndsavdelning, Swedish radio media developement office.

I en första omgång skall samtliga nyhetschefer från RRIs 52 radiostationer lära sig vad public service innebär, att radion skall vara oberoende och reflekter olika intressen i samhället.

– Det kommer att bli en 180 graders förändring. Från att ha varit statens språkrör skall RRI nu bli folkets radio, säger Jan Pettersson, projektledare på SRs biståndsavdelning.

SR skall även hjälpa till att starta nya samhällsprogram i huvudstaden Jakarta, på Kalimantan, indonesiska delen av Borneo, och Sumatra. Med hjälp av journalister från SR, som kommer att åka ned i korta perioder, skall radiostationerna lära sig att göra en mera balanserad nyhetsrapportering, ta bort den lite officiella tonen och göra radio som vänder sig till lyssnaren.

Jan Pettersson menar att projektet även kommer SR och dess journalister till del.

– Det är utvecklande att få möjlighet att jobba i andra länder. Dessutom får vi internationella kontakter som kan leda till programverksamhet, säger Jan Pettersson.

I början av nästa år skall det 14 månader långa projektet utvärderas, för att avgöra om det skall bli en fortsättning eller ej.

Sida stödjer projektet med 4,1 miljoner kronor, varav 2,9 miljoner går till arvoden för personal från SR. SR är även med och bygger upp radiostationer i Vietnam och Etiopien.

Eftersom licenspengar enbart får användas till produktion av radio i Sverige finansieras SRs biståndsverksamhet med stöd från Sida.

pj@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos