Gå direkt till textinnehållet

Höjd medlemsavgift föreslås

Journalistförbundets styrelse föreslår en höjning av medlemsavgifterna med 10 kronor för alla utom dem med lägst avgift.

Förbundsstyrelsen har lämnat ett förslag till kongressen på höjda medlemsavgifter. Enligt förslaget ska alla avgifter höjas med 10 kronor per månad från och med den 1 juli, förutom den lägsta avgiften på 50 kronor som bibehålls. Den högsta avgiften blir då 310 kronor per månad.

I dagsläget gäller den högsta avgiften för alla som tjänar över 24 000 kronor i månaden, vilket i december förra året var 78 procent av förbundets medlemmar. Enligt förslaget ska en ny avgiftsintervall införas för de som tjänar över 26 000 kronor i månaden. Dessa medlemmar kommer i sådana fall få ytterligare en avgiftsökning på 10 kronor, vilket innebär en sammanlagd höjning på 20 kronor i månaden.

Förbundsstyrelsen föreslår att ytterligare intervaller införs även de två kommande åren. För dem som tjänar mer än 28 000 kronor i månaden kommer avgiften från och med den 1 juli 2012 då att bli 320 kronor, och för de som tjänar mer än 30 000 kronor i månaden höjs avgiften till 330 kronor från och med den 1 juli 2013.

Annons Annons

För frilansande medlemmar höjs avgifterna på motsvarande sätt med 6 kronor i månaden, enligt förslaget.

Beslut om avgiftshöjningarna  fattas på Journalistförbundets kongress den 3-6 maj.

Fler avsnitt
Fler videos