Gå direkt till textinnehållet

Corren klandras för utpekande av barn som cykeltjuv

MEN-fällning Mediernas Etiknämnd klandrar Corren för att ha pekat ut en minderårig person som cykeltjuv. Maskningen av bilderna som publicerats var inte tillräcklig.

Correns publicering bestod av en text tillsammans med några bilder och ett filmklipp. Klippet, som visar en cykelparkering utanför Universitetssjukhuset i Linköping, filmades av en undersköterska på sjukhuset. På filmen syns hur en man och en yngre person går omkring med nyckelband i händerna, som om de var på väg att låsa upp sina egna cyklar, men visar också att de lyfter in en annan låst cykel i en väntande bil.

Personerna i bildmaterialet blurrades liksom bilens registreringsnummer vid publiceringen. Enligt Corren hade upprepade cykelstölder skett just vid Universitetssjukhuset, vilket gjorde det relevant att publicera materialet om den misstänkta cykelstölden. Vårdpersonalen gjorde även en polisanmälan av det misstänkta brottet.

Anmälaren hävdar i sin anmälan att cyklarna tillhörde hans bror och dennes flickvän som vid tillfället satt inne på akutmottagningen. Dessutom var den yngre personen som syntes i filmen och på bilderna hans barn. Anmälaren uppger också att barnet är förtvivlat över att ha blivit utpekad av Corren.

Enligt Medieombudsmannen kan även ett ringa utpekande, inför en liten krets personer,  vara mycket skadligt, om uppgifterna som publiceras är allvarliga. ”I det här fallet handlar det om ett barn som inför den kretsen på lösa grunder pekas ut som tjuv. Min sammantagna bedömning är därför att mediet utsatt barnet i filmen för en oförsvarlig skada. Correns försök att anonymisera hen har inte varit tillräckliga. För det bör tidningen klandras.”

MO anser att blurrningen var slarvigt gjord och påpekar att barn har en särskilt skyddsvärd ställning inom medieetiken.

Mediernas Etiknämnd delar MOs uppfattning och klandrar Corren för att ha brutit mot god publicistisk sed. En ledamot förklarade sig skiljaktig och ansåg att Corren gjort tillräckligt för att anonymisera personerna, men att blurrningen kunde varit än mer omfattande.

Fler avsnitt
Fler videos