Gå direkt till textinnehållet

P1 Dokumentär om transvård fälls för osaklighet

GRN-fällning P1 Dokumentär gav en missvisande bild av varför Socialstyrelsen år 2022 ändrade sina riktlinjer om hormonbehandling av barn med könsdysfori.

P1 Dokumentärprogrammet Pubertet på liv och död – familjernas kamp för barnens transvård, som sändes i januari, handlade om hur vissa familjer till barn med könsdysfori vänder sig utomlands för vård efter att Socialstyrelsen 2022 ändrade sina rekommendationer om hormonbehandling av unga med könsdysfori. Tre familjer följdes i dokumentären.

Samma dag sändes ett inslag i Studio Ett om programmet där bland andra Socialstyrelsens ansvariga avdelningschef intervjuades.

Båda programmen anmäldes till Granskningsnämnden av flera personer. Anmälarna var bland annat kritiska till att inga kritiska röster till uppfattningen att medicinsk behandling är det enda rätta för personer som identifierar sig som trans lyftes i programmet. Det förklarades inte heller vad Socialstyrelsens ändrade rekommendationer 2022 berodde på, enligt anmälningarna.

Granskningsnämnden anser att det i dokumentären framstod som att Socialstyrelsen ändrat sina rekommendationer gällande hormonbehandling av unga som en direkt följd av debatten om transvård.

I det uppföljande inslaget i Studio Ett, som frias av nämnden, framgick det att rekommendationerna i själva verket ändrades på grund av ett förändrat kunskapsläge och en växande ung patientgrupp. Då detta inte framgick i P1 Dokumentär anser nämnden att framställningen av skälen till de förändrade rekommendationerna var missvisande. Programmet stred därför mot kravet på saklighet i denna del.

Två ledamöter var skiljaktiga och ville fria P1 Dokumentär.

Fler avsnitt
Fler videos