Gå direkt till textinnehållet

Varför ska jag veta min anställningsform?

Vad innebär ”anställningsform”? Jag har förstått att jag behöver ha koll på min anställningsform men inte riktigt varför.

Grunden på svensk arbetsmarknad är tillsvidareanställning. Visstidsanställningar är dock tillåtna. Det betyder att om du och företaget i samband med att anställningen ingås inte kommit överens om ett slutdatum för din anställning så gäller den tills vidare. Eftersom reglerna för visstidsanställningar ser olika ut beroende på vilken grund som finns för visstidsanställningen behöver du vara noga med att det tydligt anges i ditt anställningsavtal vilken anställningsform som tillämpas för just dig. Det finns en rad olika anställningsformer för visstidsanställningar på arbetsmarknaden exempelvis vikariat, tidsbegränsad anställning, ”anställning för särskilda behov”, programanställning, särskild visstid och så vidare. Och alla skiljer sig åt vad det gäller när de kan användas, om de är företrädesrättsgrundande, hur länge man kan arbeta på dem och när de kan omvandlas till tillsvidareanställning. Du behöver alltså uppdatera dig kring vilken anställningsform som arbetsgivaren vill anställa dig på och vad det innebär för dig. Ställ frågor till arbetsgivaren och prata gärna med journalistklubben om du behöver hjälp. Saknas kollektivavtal är det anställningsformerna som finns i Lagen om anställningsskydd som företaget kan tillämpa men finns kollektivavtal är det de som gäller och de kan se annorlunda ut jämfört med lagen.

Fler avsnitt
Fler videos