Gå direkt till textinnehållet

Hård kritik mot förbundet vid medlemsmöte på TV4

Kritiken var hård mot Journalistförbundets engagemang i filmregissören Claes Erikssons process mot TV4 vid ett medlemsmöte på TV4 på tisdagen.

Kritiken var hård mot Journalistförbundets engagemang i filmregissören Claes Erikssons process mot TV4 vid ett medlemsmöte på TV4 på tisdagen, där ett 35-tal uppretade medlemmar fick möta förbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén. – Om ni väljer att driva detta riskerar ni våra jobb, sade Artur Ringart.

Agneta Lindblom Hulthén och ombudsmannen Magnus Lindström hade på tisdagsförmiddagen ett möte med journalistklubbens styrelse på TV4, där förbundets uppfattning diskuterades. Därefter var det dags att möta medlemmarna på TV4, som reagerat med stark ilska på uppgifterna om att Journalistförbundet blivit inblandat i processen om eventuellt kränkande reklamavbrott i TV4.

Stämningen på mötet var stundtals mycket upprörd, med hårda anklagelser om ”svek” och ”provokation” och med direkta hot från enstaka medlemmar om att lämna förbundet och att uppmana samtliga 240 medlemmar i klubben att göra samma sak.

Annons Annons

– Jag tycker inte att mitt fack ska driva den här frågan. Det är käpprätt åt skogen, sade Artur Ringart och fick stort medhåll på mötet.

– Jag är jätteupprörd. Jag tror inte att det är omöjligt att många lämnar förbundet om ni driver den här frågan, sade Jesper Börjesson.

Konflikten började med att organisationen Klys, Konstnärliga och litterära yrkesutövare, startade en insamling för att möjliggöra en rättslig process mot TV4 för att de gjort reklamavbrott i filmer gjorda av Vilgot Sjöman och Claes Eriksson på sätt som upphovsmännen upplevt som kränkande. Journalistförbundet, Dramatikerförbundet, Författarförbundet och Teaterförbundet, som alla är medlemmar i Klys, kontaktades med uppmaning om att stödja processen.

På Journalistförbundet togs begäran upp av förbundets arbetsutskott den 15 januari. Det beslut som då fattades var att föreslå förbundsstyrelsen att ”utlova stöd, främst juridiskt, med upp till högst 100 000 kronor. Pengarna tas från upphovsrättsmedel”. Först skulle dock journalistklubben på TV4 bjudas in till ett möte. Styrelsen skulle avvakta med beslutet ”tills klubben är informerad”.

När Journalisten rapporterade om förslaget till styrelsen blev reaktionerna från TV4-klubben mycket starka. Någon inbjudan till informationsmöte hade då ännu inte gått ut. När ett möte så småningom arrangerades klargjorde TV4-klubben att förbundets inblandning i processen upplevdes som ”provocerande”.

Sedan dess har representanter för TV4-klubben vid två tillfällen träffat förbundsledningen – och även fört fram sina argument om varför förbundet inte borde engagera sig i processen på ett förbundsstyrelsemöte.

Förbundets styrelse har vid två tillfällen bordlagt ärendet och ännu inte fattat något beslut i frågan. Och ett ekonomiskt stöd är, för tillfället, inte längre aktuellt, enligt Agneta Lindblom Hulthén.

– Jag vill inte att vi fattar ett beslut om ekonomiskt stöd nu. Men jag kan inte garantera att det inte blir aktuellt någon gång senare, säger hon till Journalisten.

Däremot framgick det vid mötet på TV4 att förbundet, genom upphovsrättsexperten Olle Wilöf och ombudsmannen Magnus Lindström, redan är inblandade i processen – och bland annat har varit med och diskuterat formuleringar i den stämningsansökan som Claes Eriksson, via advokatfirman Glimstedt, den 26 februari lämnade in till Stockholms tingsrätt. Där yrkar Eriksson att TV4 ska betala ett skadestånd på 250 000 kronor, för att ha brutit mot lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, genom att göra reklamavbrott i hans film Hajen som visste för mycket; avbrott som han upplevt som kränkande.

Uppgiften om att förbundet varit delaktig i utformningen av stämningsansökan väckte mycket starka känslor bland medlemmarna på TV4.

– Olle Wilöf borde vara här och hjälpa oss med juridiken, inte Klys och Claes Eriksson. Ni ska ju vara på vår sida, inte Claes Erikssons, sade Martin Svenningsen.

Magnus Lindström ansåg dock inte att förbundet på något sätt driver konflikten; snarare att det ”fått den i knät”:

– Vi står inte bakom någon stämningsansökan, det gör en enskild advokat och det är viktigt att markera. Vi har erbjudit advokaten att tillsammans med andra Klys-förbund hjälpa till med stämningsansökan, för att den inte ska få negativa effekter för den ideella rätten. Det är en väldig skillnad. Vi kommer inte att medverka till något som försämrar villkoren för TV4s journalister.

Skälet till att Journalistförbundet engagerat sig i processen är, enligt Agneta Lindblom Hulthén och Magnus Lindström, att det är nödvändigt för förbundet att noga bevaka alla rättsprocesser som riskerar att leda till inskränkningar i upphovsrätten.

– Om vi inte medverkar i den här processen nu finns det en stor risk att den får väldigt negativa konsekvenser för alla journalister i framtiden, om domstolens utslag kan tolkas på sätt som påverkar den ideella rätten negativt, sade Magnus Lindström på mötet.

Agneta Lindblom Hulthén uttryckte sig ännu tydligare:

– Genom att vara delaktiga i processen kan vi bidra till att den inte hamnar snett. Att stå utanför processen är ett mycket sämre alternativ. Om vi skulle göra det finns risken att det här barkar åt helvete.

De båda poängterade under mötet ett flertal gånger att förbundet enbart engagerar sig i frågan om den ideella rätten – och att det gör allt, såväl inom Klys som via kontakter med kulturdepartementet, för att undvika att processen ska få mediepolitiska effekter, på sätt som kan påverka TV4s möjligheter att visa reklam.

– Det vi bevakar är den ideella rätten. Det är vad den här processen handlar om, inte mediepolitik. Vår ambition är att se till att en eventuell dom får så liten principiell betydelse som möjligt. Det är vad vi försöker påverka. Självklart gör vi inget som skulle hota era jobb. Det vore vansinnigt, sade Agneta Lindblom Hulthén.

Men medlemmarna på TV4-mötet lät sig knappast övertygas av den linjen. De ansåg istället att det var ”oundvikligt” att en process om reklamavbrott får mediepolitiska följder och ansåg att förbundet blundade för riskerna att detta skulle få negativa effekter för en redan ekonomiskt ansträngd TV-kanal.

Krav ställdes därför på att förbundet, om det framhåller vid sin linje att vara inblandad i den juridiska bevakningen av processen, gör uttalanden som tydligt markerar ett stöd för TV4s rätt att bryta för reklam, så att inte förbundet blir ett ”mediepolitiskt slagträ” i Claes Erikssons kampanj mot kanalen.

– Det jag efterlyser är en markering som ger oss stöd, sade Martin Svenningsen.

Frågan ska nu diskuteras vidare på Journalistförbundets arbetsutskott i dag, onsdag, och kommer att tas upp på nytt av förbundets styrelse nästa torsdag.

Fler avsnitt
Fler videos