Gå direkt till textinnehållet

Halvering av antalet heltidsarbetslösa journalister

På tre år har antalet helt arbetslösa journalister nästan halverats. Antalet journalister som är inskrivna som arbetssökande har minskat med 26 procent.

I augusti 2005 var 1 954 journalister inskrivna som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen Kultur. I augusti i år var siffran 1 439. Av dem var 383 helt arbetslösa, mot 715 för tre år sedan – en minskning med 46 procent.

Enligt Benny Gustavsson på Arbetsförmedlingen Kultur är orsaken framför allt en förbättrad arbetsmarknad 2006 och 2007:

– I stort och över tid har bra konjunkturer och bra utveckling på den övriga arbetsmarknaden också haft effekt för kulturarbetarna, såväl journalister som konstnärligt utövande.

Justus Bennet, ombudsman på Journalistförbundet, håller med om att nya jobb inom framför allt webbområdet bidragit till de förbättrade siffrorna.

– Men det beror också på ändringarna av a-kassereglerna som gör att studenter inte skrivs in som arbetssökande på samma sätt som förr.

Enligt Justus Bennet är prognosen för hösten att den goda arbetsmarknadsutvecklingen för journalister bromsas upp.

– Vi vet inte heller hur den nya regeln om att deltidsarbetslösa inte får stämpla upp till fulltid i mer än 75 dagar kommer att påverka. Förmodligen leder det till fler arbetssökande, säger han.

 

Fakta

1 439 journalister var den 31 augusti inskrivna som arbetssökande vid Arbetsförmedlingen Kultur. Av dem var 114 deltidsarbetslösa. 210 hade en tillfällig timanställning och 248 en tillfällig anställning. 118 personer deltog i ett arbetsmarknadsprogram.

Fler avsnitt
Fler videos