Gå direkt till textinnehållet

Hälsouppgifter kan vara förtal

Uppgifter om en persons hälsotillstånd kan innebära förtal – oavsett om de är sanna eller inte. Det konstaterar tryckfrihetsexperten Hans-Gunnar Axberger.

Uppgifter om en persons hälsotillstånd kan innebära förtal – oavsett om de är sanna eller inte. Det konstaterar tryckfrihetsexperten Hans-Gunnar Axberger.

Hans-Gunnar Axberger, tidigare Allmänhetens pressombudsman och författare till bland annat boken Tryckfrihetens gränser, har skrivit ett rättsutlåtande inför förtalsrättegången mot Otto Sjöberg och Expressen.

I utlåtandet skriver Axberger att ”uppgifter om en persons hälsotillstånd kan vara ägnade att utsätta den utpekade för andras missaktning och därmed utgöra förtal.”

I tryckfrihetslagen står det att förtal är att ”utpeka annan såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller eljest lämna uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning”. Enligt Axberger kan uppgifter om sjukdomar mycket väl falla under missaktningsrekvisitet, genom att de ”riskerar att påverka den utpekades sociala situation negativt”. Det kränkande kan, konstaterar Axberger, ”till stor del ligga i uppgifternas intimitet, även om intrånget i den privata sfären inte i sig är kriminaliserat”.

Att ha cancer är inte ”skamligt”, skriver Axberger. men det är enligt honom ändå ”möjligt att uppgifter om att någon har en sådan sjukdom kan påverka omgivningens attityder på ett negativt sätt”. I synnerhet gäller detta om en person inte för sina närmaste berättat om sjukdomen – eller direkt förnekat den.

– Då blir det personens trovärdighet som ifrågasätts, säger Hans-Gunnar Axberger till Journalisten.

Missaktning

Han skriver i sitt utlåtande också att frågan huruvida någon blivit utsatt för andras missaktning ”ska bedömas utifrån den utpekades synvinkel”.

– Det ligger i själva lagstiftningens kärna. Sedan har också förtalsbestämmelsen i rättspraxis kommit att tolkas så att man med missaktning i högre grad ser till om de publicerade uppgifterna på olika sätt varit till skada för den utpekade. Den utpekade personens upplevelse ges ett slags tolkningsföreträde.

Han anser att rättspraxis i förtalsmål, när det gäller synen på missaktning, närmar sig den syn på publicitetsskada som tillämpas i de pressetiska bedömningarna i Pressens opinionsnämnd.

– Ja, vi har närmat oss den synen alltmer, i synen på kränkningen, att förtalsbestämmelsen tillämpas som ett mer allmänt integritetsskydd.

Axbergers utlåtande tolkas av Leif Silbersky som ett ”mycket starkt stöd” för Marie Fredrikssons talan.

– Jag tror att utlåtandet kommer att få mycket stor betydelse i rätten. Axberger är ju en av de verkligt tunga experterna på det här området, säger Leif Silbersky.

Grund för sjukdom

Otto Sjöbergs ombud Peter Danowsky vill i dagsläget inte kommentera Axbergers utlåtande.

– Det gör jag om det blir en rättegång, säger han till Journalisten.

Peter Danowsky hävdar att Expressen har grund för tidningens påståenden om Marie Fredrikssons sjukdom. Men man kan fällas för förtal även om de publicerade uppgifterna är sanna.

– O ja. Typexemplet är uppgifter om privata förhållanden. Graden av kränkning behöver inte vara kopplad till huruvida det är sant eller inte, utan om hur en persons trovärdighet påverkas, säger Hans-Gunnar Axberger

Fler avsnitt
Fler videos