Gå direkt till textinnehållet

GP-paket spikas 21 oktober

Göteborgs-Postens styrelse fattade i går, som väntat, beslutet att utforma ett sparpaket på 50 miljoner kronor. Innehållet i paketet ska nu utformas, för att spikas av ett etxrainsatt styrelsemöte den 21 oktober.

Göteborgs-Postens styrelse fattade i går, som väntat, beslutet att utforma ett sparpaket på 50 miljoner kronor. Innehållet i paketet ska nu utformas, för att spikas av ett etxrainsatt styrelsemöte den 21 oktober.

Under två dagar har GPs styrelse diskuterat konjunkturläget för tidningen och vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra resultatet under 2003. Årets resultat väntas bli en förlust på 36 miljoner kronor och VD Tomas Brunegård ska nu ta fram ett åtgärdspaket som ska öka intäkterna och minska kostnaderna, med en total nettoeffekt på 50 miljoner under nästa år.

Bland åtgärder som kan bli aktuella finns allt från höjda prenumerationspriser och tryck- och pappersbesparingar och uppskjutna investeringar (som den planerade ombyggnaden av packsalen) till minskning av personalstyrkan. En En tidigareläggning av formatomgörningen, så att fler delar görs som tabloid, lär också ingå. Detta beslutas dock inte av styrelsen, utan av tidningsledningen tillsammans med chefredakötren Jonathan Falck.

Läs även: Sparpaket att vänta på GP

http://www.journalisten.nu/a.asp?article_id=4172

Fler videos
Fler avsnitt