Gå direkt till textinnehållet

Förvirring omnya regler mot textreklam

Enigheten i Pressens samarbetsnämnd om nya riktlinjer mot textreklam varade i två dagar. I dag råder förvirring.

Enigheten i Pressens samarbetsnämnd om nya riktlinjer mot textreklam varade i två dagar. I dag råder förvirring.

I onsdags enades Pressens samarbetsnämnd om nya riktlinjer mot textreklam. Andemeningen i de tidigare reglerna behölls, men formuleringarna var uppdaterade och moderniserade.

Nämnden, där representanter för Journa­list­­förbundet, Tidnings­utgivarna, Publicistklubben och Sveriges Tidskrifter ingår, enades om en inledande portalparagraf, följd av en förteckning över situationer där man bör vara vaksam och kritisk.

bryt

Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén var i torsdags nöjd med resultatet.

– Det finns nu förutsättningar för att det kan fungera och att vi kan hålla lagstiftaren borta.

Hon betonade att det är mer angeläget än någonsin att vara vaksam på otydligheter mellan journalistik och reklam.

– Det görs flagranta försök att luckra upp gränserna. Det underminerar både journalistikens trovärdighet och tidningarnas möjligheter att få annonsintäkter.

Även Bosse Svensson, vice ordförande i TU, var glad över de nya riktlinjerna.

bryt

I fredags meddelade så TUs VD Barbro Fischerström att arbetsgivarna inte längre ställer sig bakom riktlinjerna. Anledningen är en kommentar från Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén på förbundets hemsida om nya reglerna. Hon skriver där: ”…knäckfrågan har varit utgivarnas inställning att textreklam ska vara en utgivarfråga.”

TU hävdar att knäckfrågan enbart var huruvida utgivarens ansvar tydligt skulle framgå av det gemensamma beslutet om nya regler.

I de regler som antogs lyftes en passus om utgivarnas ansvar ut. Den skulle TU i stället skicka ut som vägledning för de ansvariga utgivarna.

TU vill nu avvakta med att föra in de nya riktlinjerna i pressetiska spelreglerna.

Agneta Lindblom säger sig vara bestört och ledsen över TUs åtgärd.

– Det är ju självklart att ansvarige utgivaren har ansvar också för textreklamfrågor. Jag är inte mot grundlagen.

bryt

Samarbetsnämndens ordförande Stig Fredrikson bad i helgen Lindblom Hulthén stryka formuleringen ”och inte en fråga för Pressens samarbetsnämnd” i ett försök att åter nå enighet. Formuleringen är nu struken.

Journalisten frågar måndag morgon Barbro Fischerström om parterna nu är eniga.

– Det kan jag inte svara på. Jag är osäker. När Journalistförbundet säger att textreklamfrågan är utgivarens ansvar är det ett konstaterande av ett faktum som redan har rått.

hl@journalisten.se

Fotnot: Reglerna som Pressens samarbets­nämnd enades om finns på Journalistförbundets hemsida: http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38437&_dad=portal&_schema=PORTAL

Fler avsnitt
Fler videos