JMK, Stockholms universitet, har fått 85 färre sökande till journalistprogrammet. FOTO: Tor Johnsson

Fortsatt färre sökande
till journalistutbildningar

4 maj, 2017

Sveriges journalistutbildningar har det fortsatt tufft med allt färre sökande. En ledande utbildning som JMG tappar exempelvis trehundra sökande på bara ett år trots att den gjort om ansökningsreglerna och numera tar in personer direkt från gymnasiet. (RÄTTAD)  

Med endast fem sökande under ordinarie antagningsperiod bestämde sig journalistutbildningen vid Kalix folkhögskola för att inte ta in några nya studenter hösten 2016. Inför hösten 2017 har de valt att ta upp utbildningen igen, men även i år gick det trögt att locka folk till yrket, med 15 ansökningar till kursstarten i höst.

– Vi har inte tagit något beslut hur vi gör till hösten. Att hitta en grupp på 12-15 personer som är motiverade, som vi bedömer ska kunna klara utbildningen, är inte så lätt, säger Lotta Löthberg, kursansvarig för Journalistlinjen i Kalix.

Utan att hon har räknat exakt på det så vet Lotta Löthberg att ansökningarna har gått ned kraftigt under det senaste decenniet.

– Jag kan inte säga någon exakt siffra men det är en markant skillnad från när jag började här i Kalix i början av 2000-talet, ansökningarna har gått ned mycket kraftigt, säger hon.

Även vid andra journalistutbildningar pekar kurvorna nedåt. JMG i Göteborg hade 1 581 sökande till höstterminen 2017, vilket är cirka 300 färre än förra året.

– Det är inte så många färre sökande som man skulle kunna befara. Jag vet samtidigt att det är en nedåtgående trend nu, många skolor i Norden har jätteproblem, säger Christina Hultin-Treutiger, studierektor vid JMG.

En möjlig orsak till att raset inte är större för JMG kan vara de ändrade ansökningsreglerna som genomfördes förra året. I det gamla systemet behövde man ha genomfört minst ett års universitet- eller högskolestudier vilket nu är slopat.

– Man skulle kunna tänka sig att de lägre intagningskraven har påverkats. Det går att komma in direkt från gymnasiet nu, säger Christina Hultin-Treutiger.

De olika kurser och utbildningar som inriktar sig på journalistik vid Södertörns högskola har också tappat stadigt de senaste åren. 2015 hade dessa totalt 4 455 sökande men är nu nere på 2 753.

– Vad beror tappet på? Jag har inte analyserat det särskilt mycket men generellt så kan det ju fungera omvänt mot vad man först tror. När det är svårare att få jobb är det fler som utbildar sig och tvärtom. Så få sökande betyder inte nödvändigtvis att arbetsmarknaden är dålig, säger Sanna Volny, ämnessamordnare.

Samtidigt visar Arbetsförmedlingens senaste prognos att journalist är det yrke som det kommer att råda minst brist på i Sverige under 2017.

Mittuniversitet i Sundsvall hade totalt 405 sökande till höstterminen vilket är en minskning med 71 personer jämfört med 2016. Antalet förstahandssökande har dock ökat från 52 till 58.

– Kollar vi längre bak i tiden så ser vi en successiv minskning av antalet sökande sedan 2011. Den optimistiska tolkningen av årets siffror är att det vänder uppåt nu, och att vi har tillräckligt med sökanden för att fylla utbildningen i år igen. Men det är lite farligt att dra slutsatser tidigt, vi vet att det kommer en hel del ansökningar i omgång två också, samtidigt som några som kommit in inte dyker upp, säger Peter Jonriksson, programansvarig för journalistutbildningen vid Mittuniversitetet.

JMK i Stockholm hade 1 376 sökande till journalistprogrammet i höst vilket är 85 färre än förra året. Däremot ökar ansökningarna till deras Masterprogram i journalistik med 24 till 131 ansökningar.

– Vi ser en viss nedgång till Journalistprogrammet på det totala antalet sökande, men endast ett tapp på sju förstahandssökande, som är det intressanta talet i ansökningssammanhang, säger Peter Erell, administrativ samordnare på JMK.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies