Gå direkt till textinnehållet

Förtroendekris på UNT

Journalisterna på Upsala Nya Tidning är missnöjda med hur en omorganisation på företaget genomförts. I mitten av december uttalade deltagarna i ett klubbmöte att de saknade förtroende för redaktionsledningens sätt att sköta frågan.

Journalisterna på Upsala Nya Tidning är missnöjda med hur en omorganisation på företaget genomförts. I mitten av december uttalade deltagarna i ett klubbmöte att de saknade förtroende för redaktionsledningens sätt att sköta frågan.

Redaktionsledningen presenterade i höstas ett förslag till omorganisation, som bland annat innebar att omkring 20 tjänster, varav hälften redaktionell personal, skulle bort från företaget. Redigerarna skulle bli färre och medarbetare och viss nattpersonal skulle få förlängda arbetstider mot vad man inom journalistklubben uppfattar som en ringa ersättning.

Dessutom har ledningen drivit igenom att personalen ska gå på utbildning fyra halvdagar som hittills varit arbetsfria.

Annons Annons

Ledningen har gentemot facken motiverat förändringarna med att den vill skapa en flexiblare organisation och underlätta för kompetensväxling. Resurser ska omfördelas, exempelvis har en tjänst tillförts webbredaktionen.

Journalistklubbens ordförande Ingela Hagström är mycket kritisk mot att facket informerades på ett så sent stadium.

– Jag fick information om planerna den 19 oktober klockan 14.00. En och en halv timme senare informerades medlemmarna. Hela sättet som UNTs ledning agerat på visar att de inte är intresserade av att samarbeta med facket i det här fallet.

Förutom ledningens tillvägagångssätt är Ingela Hagström kritisk mot hur omorganisationen kommer att slå. Hon är till exempel tveksam till om det kommer att fungera när färre personer på centralredaktionen ska utföra mer arbete.

Enligt Stefan Strömquist, VD på UNT och ordförande för Tidningsutgivarna, tar man bort tjänster som företaget inte behöver när ny teknik införts. Han förklarar att UNT effektiviserar och satsar offensivt.

Strömquist anser att även om ett företag går bra så måste det sträva efter att bli så effektivt som möjligt.

– Det gäller att se om sitt hus. Vi måste se till att vår verksamhet genererar kapital till framtida investeringar och vi behöver muskler för att kunna stå fria och oberoende.

Stefan Strömquist hävdar att det är tack vare att UNT lyckats bra ekonomiskt som tidningen aldrig har behövt varsla personal. Även denna gång räknar man med att klara av rationaliseringarna genom att erbjuda avtalspension, avgångsvederlag eller på annat sätt ta ansvar för sina medarbetare.

Fackklubbarna på företaget ställer sig frågande till varför UNT – med god ekonomi och ökande upplaga – behöver genomföra dessa förändringar, särskilt som tidningen är stiftelseägd och inte har samma vinstkrav på sig som andra företag.

Stefan Strömquist menar att just ägarformen – stiftelse – gör att företaget inte kan gå till någon ägare och be om tillskott av kapital när man behöver det. Förhandlingarna mellan fack och företag slutade i december i oenighet och ledningen drev igenom omorganisationen.

Det var efter det som klubbmötet uttalade sitt missnöje. Klubbmötet begärde också att alla medlemmar skulle få träffa redaktionsledningen för att diskutera den nya organisationen.

– Vi ville att alla medlemmar skulle få ställa frågor om omorganisationen och hur den skötts, säger Mats Högberg i klubbstyrelsen.

Även det kravet tillbakavisades.

Chefredaktör Jörgen Ullenhag anser att redaktionen blev rimligt informerad redan vid mötet i oktober. Efter det att omorganisationen blivit färdigförhandlad ser han inga skäl till att åter kalla till stormöte.

De som nu har frågor att ställa om den nya organisationen är välkomna till redaktionsledningen, framhåller Ullenhag. Han betonar också att redaktionen efter omorganisationen har 122 heltidstjänster jämfört med 128 tidigare, vilket han ser som en ganska måttlig nedskärning.

Ingela Hagström påminner om ett uttalande av Stefan Strömquist i Pressens Tidning om att man måste ”trycka ner beslut” i företagen. Hon ger också ett annat aktuellt exempel som upprör journalistklubbens medlemmar:

Facken på UNT har begärt att få läsa de två konsultrapporter som legat till grund för förslagen till omorganisation. Ledningen har emellertid vägrat lämna ut rapporterna. Tvisten i den delen har gått till centrala förhandlingar.

Strömquists förklaring till varför konsultrapporterna inte lämnas ut är att de innehåller underlag som samlats in från olika håll, uppgifter som är irrelevanta och inte har åberopats i förhandlingarna, och som därför inte måste lämnas ut.

hl@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos