Gå direkt till textinnehållet

Förbundet tappade medlemmar

Under 2003 minskade antalet medlemmar i Journalistförbundet med 827 personer. Framför allt är det studenter och pensionärer som lämnat förbundet. Antalet studerandemedlemmar minskade 2003 med hela 25 procent.

Under 2003 minskade antalet medlemmar i Journalistförbundet med 827 personer. Framför allt är det studenter och pensionärer som lämnat förbundet. Antalet studerandemedlemmar minskade 2003 med hela 25 procent.

Vid årsskiftet hade Journalistförbundet 18 456 medlemmar, vilket är 4,3 procent lägre än 2002. Pensionärerna har minskat med 20 procent (395 personer) och studerande med 25 procent (283 personer, sannolikt som en följd av förra kongressens beslut om ändrade medlemsavgifter. Lägsta avgift är nu 50 kronor i månaden. Pensionärerna betalde tidigare 200 kronor per år och studerande 100 kronor per termin.

Även antalet yrkesaktiva medlemmar minskade dock något, med 347 personer. Enda kategori som ökade under året var hedersmedlemmarna.

Av medlemmarna är 47,4 procent kvinnor. De yrkesaktiva medlemmarna uppgår till 15 536 personer, 864 är studenter, 1 536 pensionärer, 346 hedersmedlemmar och 30 passiva medlemmar. Av de som är dubbelanslutna är flest anslutna till HTF (265 personer), fpöljt av ST (234 personer).

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos