Gå direkt till textinnehållet

Förbundet gav upp miljonkrav

MTG och Journalistförbundet har förlikats i den tvist som skulle upp i Arbetsdomstolen den här veckan. MTG fick betala 95 000 kronor i stället för den miljon förbundet först krävt.

MTG och Journalistförbundet har förlikats i den tvist som skulle upp i Arbetsdomstolen i nästa vecka. MTG fick betala 95 000 kronor i stället för den miljon förbundet först krävt.

På tisdag skulle Arbetsdomstolen inleda förhandlingar i målet mellan Journalistförbundet och MTG, där förbundet stämt företaget för brott mot medbestämmandelagen när Finanstidningens medarbetare sades upp utan lagstadgad facklig förhandling. I stämningen, som lämnades in i juni fjol, krävde Journalistförbundet en miljon i skadestånd, plus ränta. Men i veckan nåddes istället en förlikningslösning i tvisten.

– Ännu är överenskommelsen inte formellt undertecknad. Men vi är överens om innehållet och jag väntar att papperen sänds hit undertecknade till förbundet i dagarna, säger Gösta Eklund, ombudsman på Journalistförbundet.

Journalisten har fått bekräftat att avtalet innebär att MTG skulle betala 75 000 kronor plus rättegångskostnader på 20 000, alltså totalt mindre än en tiondel av det avtalade beloppet.

– Uppgörelsen var realistisk, det hade knappast gått att få ut mycket mer, säger Gösta Eklund.

Arne König, vice ordförande i Journalistförbundet vill dock inte kommentera siffrorna:

– Vi har avtalat om konfidentialitet. Även om vi såg papper med siffrorna skulle jag inte kunna kommentera dem, säger Arne König.

Per Lorentz, som var ordförande på journalistklubben på Finanstidningen, tycker dock att Journalistförbundet intagit en förvånande passiv hållning under förhandlingarna:

– I stora delar tycker jag att Gösta Eklund har gjort ett bra jobb, men det har förvånat lite att förbundet så tydligt och tidigt valde att kohandla i frågan. Vi ville att det skulle drivas till huvudförhandling. Det var synd att det inte blev så.

Per Lorentz menar att MTGs agerande vid nedläggningen var ett flagrant lagbrott och ett bra principfall som Journalistförbundet borde ha drivit.

Även journalistfacket på Finans Vision, den MTG-tidning som efterträdde Finanstidningen, ville att tvisten om brott mot medbestämmandelagen skulle drivas i Arbetsdomstolen.

– Vi pratade aldrig om en förlikning. Vår linje var hela tiden att fallet skulle upp i AD, bekräftar Daniel Öhman, klubbordförande på den nu nedlagda Finans Vision.

Enligt uppgifter till Journalisten berodde Journalistförbundets vilja till förlikning på att man lyckats etablera en ny praxis i synen på kollektivavtal och fackligt arbete inom MTG.

– Ja, det finns en helt annan attityd på MTG i de fackliga frågorna nu, kommenterar Gösta Eklund.

Per Lorentz är dock inte övertygad om att förlikningen bör betraktas som ett rimligt pris för att ha etablerat en annan syn på fackligt arbete inom MTG.

– Nej, det är ändå synd att målet lades ned. Dels för att det nu finns mycket lite journalistisk verksamhet kvar i MTG att strida om, men också för att Stenbeck inte finns längre. Efter hans tragiska bortgång var det som att slå av en strömbrytare i de här frågorna. Det finns trots allt smarta människor på MTG som ser värdet av en vettig arbetsrättslig praxis.

– Bollen var i rullning och det var en viktig facklig fråga. Bara det faktum att det blev en förhandling hade haft ett symbolvärde. Jag tror att förbundet köpte någonting som man ändå hade fått gratis, säger Per Lorentz.

Fler avsnitt
Fler videos