Gå direkt till textinnehållet

Förbud mot kopiering ska hejda pirater

Regeringen vill förbjuda kopiering av material som olagligt lagts ut på Internet.

Regeringen vill förbjuda kopiering av material som olagligt lagts ut på Internet.

Det förklarade justitieminister Thomas Bodström när han tisdagen presenterade förslag till skärpning och förtydligande av upphovsrätten, en anpassning till de nya förhållanden som den teknikutvecklingen leder till.

I dag är det förbjudet att lägga ut upphovsrättsskyddat material på Internet, men något klart förbud mot att för privat bruk kopiera det olagliga materialet finns inte.

Det vill justitieministern nu ändra på och han vill också förbjuda medhjälp till sådan kopiering.

Thomas Bodström underströk att kreativt skapande är viktigt för hela samhället och exemplifierade med den framgångsrika svenska musikindustrin. Men då måste också incitament för individuellt nyskapande finnas, som liknade kränkningar av upphovsmännens rättigheter vid övrig kriminalitet:

– Vi vill inte ha konstnärligt häleri.

bryt

Som nu blir rätten kvar att kopiera material som lagts ut på nätet med tillstånd från den som har upphovsrätten.

Det ska i fortsättningen inte annat än undantagsvis vara tillåtet att för privat bruk låta en ”copy shop” kopiera hela böcker utan att författaren får betalt.

Thomas Bodström sade sig sträva efter en balans mellan att göra uppgifter tillgängliga och att tillgodose upphovsrättsmannens rätt till ersättning.

Förslaget bygger på ett EG-direktiv och på internationella avtal. Meningen är att lagändringarna ska gälla från den 1 januari 2004.

hl@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos