Gå direkt till textinnehållet

Fackliga frågor anses mindre viktiga

De frågor läsarna tyckte var viktigast 1979 är nästan exakt desamma som hamnat i topp 20 år senare. Det visar en undersökning från Dagspresskollegiet. Den enda riktigt tydliga trenden är att fackliga frågor anses mindre viktiga.

De frågor läsarna tyckte var viktigast 1979 är nästan exakt desamma som hamnat i topp 20 år senare. Det visar en undersökning från Dagspresskollegiet. Den enda riktigt tydliga trenden är att fackliga frågor anses mindre viktiga.

Dagspresskollegiet har sedan 1979 var fjärde år låtit 1 700- 1 800 läsare rangordna en rad ämnen efter viktighet på en sjugradig skala.

Högst upp kommer inrikesnyheter, radio- och TV-program samt utrikesnyheter. JMG-studierektorn Jan Strid, som skrivit en rapport utifrån siffrorna, betecknar stabiliteten under åren som ”anmärkningsvärd”.

Annons Annons

För 24 av de 38 undersökta ämneskategorierna går det inte att se någon tendens alls utan de ligger kvar på i stort sett samma värden år efter år. Enligt Jan Strid kan man dock skönja ett något ökat intresse för lättare material medan ämnen som rör politik i klassisk mening sjunker i viktighet.

Fler avsnitt
Fler videos