Gå direkt till textinnehållet

Få följer frilansrekommendationen

De flesta arbetsgivare betalar betydligt lägre arvode till frilansar än den frilansrekommendation som Journalistförbundet antagit. Det visar den granskning Journalisten gjort av vad frilansarna verkligen får betalt.

De flesta arbetsgivare betalar betydligt lägre arvode till frilansar än den frilansrekommendation som Journalistförbundet antagit. Det visar den granskning Journalisten gjort av vad frilansarna verkligen får betalt.

Enligt Journalistförbundets firlansrekommendation bör frilansar begära minst 5 480 kr per arbetsdag (gäller f-skatt), enligt den taxa som antagits för 2004. Men långt ifrån alla lyckas få ut den nivån av arbetsgivarna.

bryt

För Journalistens räkning har frilansen Peter Olsson undersökt hur frilansarvodena ser ut i praktiken. han har intervjuat drygt 50 firlansar om vad de fick betalt av sina uppdragsgivare under 2003. Undersökningen resulterade i en lista över 38 uppdragsgivare som två eller flera frilansar arbetat för. Av dessa följde endast 16 frilansrekommendationen eller låg på arvoden i närheten av de rekommenderade. Elva av de undersökta uppdragsgivarna betalade under 3 000 kronor per dag. I genomsnitt låg de undersökta uppdragsgivarna ungefär på 3 400 kr/dag i arvode.

Läs hela reportaget i Journalisten 2/04.

Fler avsnitt
Fler videos