Gå direkt till textinnehållet

En och en halv miljon skäl

Invandrarna läser inte morgontidningar. De får sin information via framför allt TV och i viss mån från kvälls- och veckopressen. Dessutom tycks en gratistidning som Metro ha ett stort värde för just utländska medborgare i Sverige. Det visar en färsk studie som medieforskarna Lennart Weibull och Ingela Wadbring vid JMG nyligen presenterat. Även om studien också visar att skillnaderna totalt sett inte är så stora, och att tillgången till medier är relativt god också i invandrargruppen, leder denna och andra undersökningar till en del tänkvärda reflektioner.

Invandrarna läser inte morgontidningar. De får sin information via framför allt TV och i viss mån från kvälls- och veckopressen. Dessutom tycks en gratistidning som Metro ha ett stort värde för just utländska medborgare i Sverige. Det visar en färsk studie som medieforskarna Lennart Weibull och Ingela Wadbring vid JMG nyligen presenterat.

Även om studien också visar att skillnaderna totalt sett inte är så stora, och att tillgången till medier är relativt god också i invandrargruppen, leder denna och andra undersökningar till en del tänkvärda reflektioner.

”Oavsett vad man tycker om invandring

borde detta nya samhälle synas i medierna”

Med nästan en miljon invandrare, och därutöver 700 000 personer med minst en förälder som är född i annat land, är Sverige i dag mer mångkulturellt än någonsin. Eller mer uppdelat om man så vill, där etnisk bakgrund och hudfärg har stor betydelse för vilken grupp – läs klass – man hamnar i.

Oavsett vad man själv tycker om invandring och multi-etnicitet, borde detta nya samhälle synas i våra medier. De mätbara skillnaderna i mediekonsumtion borde också oroa eller i vart fall engagera redaktörer och journalister. Varför lockar morgontidningarna till exempel inte de icke-svenska läsarna? Och har medierna något ansvar för de nya svenskarnas integration i samhället? Frågorna är många fler.

Efter flera decennier av tvekan kan man nu skönja seriösa redaktionella satsningar för att nå denna hittills försummade, men allt större grupp läsare, lyssnare, tittare. I detta nummer av Journalisten, med just invandrarna & medierna som tema, kan du läsa om några av försöken. Vi har velat undvika det vanliga problematiserandet och i stället valt att ge utrymme för de möjligheter ett mångkulturellt samhälle kan erbjuda. Det är inte lätt, men kanske kan vårt tema ge dig en eller annan tanke om en värld som finns, men som beskrivs alltför sällan.

Vi har så att säga en och en halv miljon skäl till att göra det.

Till sist kan jag inte låta bli att sno frilansjournalisten Erik Bagerstams lärorika gåta ur senaste numret av Invandrare & minoriteter: Vilka länder i Europa är enspråkiga?

Testa dig själv och dina kamrater. Jag ger svaret i nästa ledare.

Fler avsnitt
Fler videos