Gå direkt till textinnehållet

Debatt omlåga vikarielöner

Vikarielönerna debatterades flitigt under kongressen men att vikarier generellt bör ha högre löner än fast anställda ställde inte ombuden upp på.

Vikarielönerna debatterades flitigt under kongressen men att vikarier generellt bör ha högre löner än fast anställda ställde inte ombuden upp på.

Frida Boisen från Västra journalistdistriktet gav klubbarna en skopa när det gäller hur vikarierna behandlas. Enligt henne brukar klubbordföranden råda vikarierna att lägga sig på ungefär samma lönenivå som arbetsplatsens övriga vikarier. Detta trots att Journalistförbundet arbetar för att vikarierna ska ha minst lika hög lön som övriga anställda.

– Det finns ett stort glapp mellan förbundets lönepolitik och hur det fungerar i verkligheten, påpekade Frida Boisen. På GP skiljer det i snitt 7 000 kronor mellan vikarierna och de fast anställda.

Annons Annons

Hon begärde en skrivning i handlingsprogrammet om att klubbarna bör motverka att tillfälligt anställda missgynnas lönemässigt, något kongressen sade ja till.

Pelle Oskarsson, Västra journalistdistriktet, kom med det radikala förslaget att förbundet ska kräva att tillfälligt anställda ges 20 procent högre lön än fast anställda.

Kongressen nappade dock inte på hans förslag.

Däremot beslöt man att införa en skrivning i handlingsprogrammet om att medlemmar vid anställning bör rådgöra med klubben innan de gör upp om sin första lön.

sw@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos