Gå direkt till textinnehållet

Därför kraschade SVTs nya lokala organisation

Riskanalyser följdes inte och ledningen vägrade lyssna på medarbetarnas varningar. Bland medarbetare som Journalisten pratat med kvarstår oron – och några av dem uppger att de börjat söka andra jobb. På fredagen krävde SVTs huvudskyddsombud åtgärder enligt Arbetsmiljölagen.

Måndagen den 20 januari sjösattes SVT Nyheters nya organisation för de lokala redaktionerna. De lokala tv-deskarna var för tunt bemannande och inom ett par dagar tvingades ledningen förstärka deskarna med cirka 20 journalister.

Trots att rutinerna har börjat sätta sig, och trots den tillfälliga utökningen av bemanningen är stressen fortfarande påtaglig, och många hinner inte ta måltidsuppehåll eller raster. Några journalister har sjukanmält sig med stressymtom, den senaste i går torsdag. Men de extra resurserna har hjälpt.

– Den akuta stressituationen från förra veckan finns inte kvar hos oss, konstaterar Anders Hansson, ordförande i journalistklubbens sektion i Gävle-Dala.

Annons Annons

– Men desken har tillfälligt varit förstärkt med två personer den här veckan, en som redigerar om inslag och en som är teknisk support, alla har varit friska och det har inte varit något hett nyhetsläge varken här eller i Västmanland som får sina sändningar härifrån nu också. Skulle bara en av de här faktorerna förändras så blir det säkert mycket mer besvärligt, säger Anders Hansson.

Anders Hansson, ordförande i journalistklubbens sektion i Gävle-Dala. FOTO: Tor Johnsson.

På andra håll i landet anser man dock att de tillförda extra resurserna inte räcker:

– Ledningen säger att de tar det här på största allvar och att de vidtar åtgärder. Det konkreta är att de förstärkningar som man har gjort ligger kvar tills man har något långsiktigt. Men det är fortfarande folk som gråter på jobbet, säger Hanna Nyberg, ordförande i journalistklubben på SVT.

– Ledningen har lyckats förstöra förtroendet när man inte har lyssnat på varningarna innan omorganisationen sjösattes. När åtgärder väl kommer och de ber om ursäkt så ser vi inte mycket konkret nu heller i det man säger. En ursäkt räcker inte, vi behöver en organisation som fungerar långsiktigt, säger Rolf Lunneborg, arbetsmiljöombud vid SVT i Sundsvall.

Oron finns inte bara vid de sändande SVT-orterna. När tv-deskarna räddas med personal från andra delar av verksamheten finns en risk att man bara flyttar problemen, menar man exempelvis i Örebro och Västerås.

– Det är bra att ledningen bett om ursäkt, men det finns många problem kvar att lösa, inte bara på tv-deskarna. Jag tycker inte att ledningen brytt sig om de många varningar som framförts innan allt sjösattes och än så länge ser vi inte att arbetsbördan lättat, som ju var en del av syftet med hela omorganisationen, säger Malin Gotlin, ordförande i journalistklubbens sektion i Örebro och Västerås.

SVT Örebro. FOTO: Julia Nilsson.

I veckan satt ett femtontal av arbetsmiljöombuden på SVT i ett gemensamt möte där samtliga fick redogöra för läget vid sina redaktioner.

– Kollegor över hela landet känner ilska, förtvivlan, och besvikelse över att man inte når fram till ledningen. Det man hörde på mötet … man tror nästan inte det är sant på ett företag som SVT, säger en källa.

Terje Gudbrandsen, huvudskyddsombud på SVT, lämnade på fredagseftermiddagen in en så kallad 66a-anmälan (Arbetsmiljölagen 6 kap 6a §) med krav på åtgärder, till Christina Ågren, programchef för de lokala nyheterna.

– Anmälan rör underbemanning på tv-deskarna, problem med tekniska lösningar samt frågor om utbildning, säger Terje Gudbrandsen.

Är de åtgärder som arbetsgivaren vidtagit inte tillräckliga?
– Jag tror inte att de är tillräckliga nej. Det finns fortfarande mycket stress på tv-deskarna, och det är mer än normal stress som kan kan förklaras av att man genomgått en förändring i arbetssättet.

Du har haft möte med andra arbetsmiljöombud ute i landet. Hur beskriver de läget?
– Det är många som har det jättejobbigt. Annars hade jag inte gjort en 66a-anmälan, det är verkligen inget jag gör till vardags.

Förstärkningarna som tillfördes de lokala tv-deskarna förra veckan skulle enligt ett tidigare beslut ha dragits in nästa vecka. Men under ett ledningsmöte på onsdagen beslutades att de ska vara kvar till dess att man hittat en långsiktig lösning.

Samtidigt står det klart att ledningen nu tvingas backa från en central del av omorganisationen, att lokalreportrarna bara ska jobba online:

”Vi är inte tillräckligt många för att lokala reportrar uteslutande kan jobba mot det digitala”, skriver Christina Ågren och Ingvar Näslund, programchef respektive biträdande programchef för de lokala nyheterna, i ett inlägg på SVTs intranät, där de också ber om ursäkt till personalen.

Bland medarbetarna växer oron för att den dåliga arbetsmiljön och det låga förtroendet för ledningen ska leda till strömhopp från lokalredaktionerna, och att det kan bli svårt att hitta vikarier.

– Ja, det verkar som att det redan tidigare spritt sig bland hugade vikarier att det inte är så vidare bra villkor på våra lokalstationer. Med den här senaste förändringen riskerar det ryktet att ytterligare försämras, tror jag, säger Anders Hansson, journalistsektionen i Gävle-Dala.

Så här säger några anonyma personer på SVT Nyheters lokalredaktioner:

– Jag måste härifrån innan jag blir sjuk.

– Jag kan inte se hur ledningen skulle kunna vinna tillbaka mitt förtroende efter det här. En ledning som agerar så här trots att alla slagit larm, kommer att göra det igen.

– Man skadar lokaljournalistiken och SVTs uppdrag.

Hanna Nyberg, ordförande i journalistklubben på SVT. FOTO: Tor Johnsson

Hanteringen av omorganisationen har lett till en intern förtroendekris, uppger medarbetare för Journalisten. De varningssignaler som kom från golvet ignorerades. Även journalistklubben anser att förtroendet för ledningen har skadats.

– Går man tillbaka och tittar i risk- och konsekvensanalyserna ser man att allt det som händer nu, det har medarbetare, arbetsmiljöombud och fack varnat för – risk för dubbelarbete, risk för att folk inte vågar ta ut semester, risk för sömnproblem för att man är stressad, och så vidare. Allt detta blev verklighet första dagen med den nya organisationen. Man har som medarbetare en relation till sin arbetsgivare och den relationen har nu blivit skadad på SVT eftersom man upplever att man inte har blivit lyssnad på. Man har inte blivit tagen på allvar, säger Hanna Nyberg.

”Det är bra att de tar ansvar nu men klockan är fem över tolv.”
 

Journalisten har tagit del av innehåll i riskanalyserna inför omorganisationen. Flera av de 24 centrala punkter som var rödmarkerade i riskbedömningen i oktober är fortfarande olösta.

– Man har dragit igång en organisation där ledningen har lagt allting i knät på oss att lösa. Och nu går folk in i väggen, säger en person med insyn i riskanalysarbetet

I några fall har de åtgärder som SVT skulle vidta för att förhindra allvarliga risker för medarbetares hälsa fått ett slutdatum som ligger efter att omorganisationen sjösattes den 20 januari.

Exempelvis hade arbetsgivaren identifierat en risk att medarbetare inte skulle veta hur de skulle agera eller vart de skulle vända sig om det uppstod tekniska problem under arbetet. Åtgärden, att skapa en teknisk checklista med de vanligaste felen och vilka åtgärder man själv kan vidta, samt telefonnummer till support, skulle vara klar den 1 februari.

En annan allvarlig risk var att bemanningen på tv-deskarna var så tunn att om en person blev sjuk skulle det inte gå att hitta en ersättare. Åtgärden, att bygga en ”vikariebank”, hade slutdatum den 1 februari. Några åtgärder har slutdatum först senare i vår.

– Det stämmer. Det betyder att man drog igång organisationen och körde i två veckor utan att ha åtgärder på plats för vissa rödmarkerade risker, säger Hanna Nyberg.

Journalistklubben anser också att de åtgärder som tagits fram av ledningen i riskanalyserna varit otillräckliga.

– För att komma till rätta med risken för mycket hög arbetsbelastning på måndagar var åtgärden att se över helgschemat och ha samrådsmöten om schemat. Är det verkligen en tillräcklig åtgärd? Vi ifrågasätter värdet i vissa av de riskanalyser som arbetsgivaren har gjort, säger Hanna Nyberg.

Ledningen satte in extra resurser snabbt när de fick signaler om en för hög arbetsbelastning, räckte inte det?
– Det var för sent. De sätter in resurser när de redan har gått igång med en omorganisation där det fanns flera allvarliga risker och där de planerade åtgärderna inte var på plats. Det är bra att de tar ansvar nu men klockan är fem över tolv.

Programchefen Christina Ågren uppger att arbetsmiljön har högsta prioritet. Håller du med om det?
– Vi hade sagt att det här är en anorektisk bemanning. De lade ett schema där programledare ska jobba tio-elva timmar med bara måltidsuppehåll, men ingen rätt till rast. Den förhandlingen är avslutad i oenighet. De har valt att gå igång med en sådan organisation trots alla varningar från fack, arbetsmiljöombud och medarbetare. Kan man säga att arbetsmiljön är viktig då?

”Vi är oerhört besvikna på ledningen, och jag förutsätter att ledningen är besvikna på sig själva.”

Hanna Nyberg anser att samverkan mellan facket och arbetsgivaren behöver förändras på SVT.

– Vi måste se över hur vi jobbar med arbetsmiljö på företaget och hur de här riskanalyserna görs. När är det okej att testa en förändring med vidtagna åtgärder, när är det läge att skjuta upp för att bygga ut, utbilda eller ändra i uppdraget? I mbl-förhandlingarna får vi löften om att riskanalyser ska genomföras och åtgärder ska vidtas. Det sker inte, åtminstone inte tillräckligt. De säger att dialogen med facket är viktig. Men det känns inte så. Vi har haft dialog sedan i maj, och vi har tryckt på de här sakerna, och nu kommer de och säger att det är viktigt med en tät dialog med facket. Vi är oerhört besvikna på ledningen, och jag förutsätter att ledningen är besvikna på sig själva.

Hur är stämningen bland medlemmarna i den nya organisationen?
– Det är många medarbetare som är väldigt ledsna och besvikna. Man leker med folks arbetsmiljö och i och med det leker man med tittarnas upplevelse.
 

Läs mer: Anne Lagercrantz: ”Vi har lyssnat men inte tillräckligt”

 

Johannes Nesser                            Klas Granström 
jne@journalisten.se                          kg@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos