Gå direkt till textinnehållet

Dagens industri vill lämna TU

Dagens industri ansöker om att få lämna TU från årsskiftet.-  Vi är en främmande fågel i organisationen, säger Gunilla Herlitz, vd och chefredaktör 

Det var förra årets konflikt som utlöste beslutet. Gunilla Herlitz anser att de tvingades in i stridsåtgärder som inte berörde dem alls.

– Vi har helt andra lönenivåer, och dessutom låg facklig anslutning.  TU är en organisation för landbygdstidningar.

Herlitz tycker att TU borde slåss mot de höga distributionskostnaderna. Men eftersom distributionsbolagen till stor del är ägda av Tidningsutgivarnas medlemmar, är det en omöjlig fråga att driva.

Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dagens industri förhandlar som en part, men anser sig vara helt i händerna på de olika lokala bolagen.

– De höjer priset varje år utan motivering. Men chansen att verka mot det i TU är noll!

Beslutet att lämna TU är inte definitivt, utan det pågår en diskussion både internt på DI och med TU.

Lämnar DI arbetsgivarorganisationen, kommer man att sluta hängavtal, vilket innebär att man sluter avtal direkt med SJF, och att villkoren för de anställda blir minst lika bra som kollektivavtalen.

En fråga som inte är löst ännu är frågan pensionsavsättningar.

Vid konflikt berörs inte ett icke-TU-anslutet företag av generella stridsåtgärder, men SJF kan välja att varsla om konflikt även på de företagen.

De företag som ingår i DI-gruppen (ägarbolaget, Dagens industri, di.se, DiTV och Dina Pengar) skulle spara runt en halv miljon per år på att inte vara med i TU, enligt Gunilla Herlitz beräkning.

TUs verkställande direktör Anna Serner är inte direkt insatt i ärendet, nytillträdd som hon är.

– Det är tydligt att detta är en fråga vi måste borra djupare i, säger hon försiktigt. Det är viktigt att TU kan ha en gemensam grund att stå på.

DI är ju inte ensam om kritiken. Hur ser du på risken att TU spricker i ett storstadsförbund och ett landsbygdsförbund?

– Vi hoppas att alla ska förstå nyttan med en stark avtalspart. Vi ska föra en dialog med Dagens industri – att de lämnat in ansökan betyder inte att de bestämt sig.

Någon skadeglädje över sprickan i TU finns inte hos Journalistförbundet.

– Det är bra att båda parterna är välorganiserade, säger ordförande Agneta Lindblom Hultén. Det skapar en stabilitet om vi har en tydlig motpol.

 

Fler avsnitt
Fler videos