Gå direkt till textinnehållet

Chefredaktör för statistik över antalet signerade artiklar

Varje månad får anställda reportrar på Vimmerby Tidning ett brev från redaktionsledningen där det står hur många signerade artiklar de skrivit. – Det är inte fråga om att värdera eller bedöma journalisterna, säger Vimmerby Tidnings chefredaktör Bengt Ingemarsson, även VD för Vimmerby tryckeriförening.

Varje månad får anställda reportrar på Vimmerby Tidning ett brev från redaktionsledningen där det står hur många signerade artiklar de skrivit.

– Det är inte fråga om att värdera eller bedöma journalisterna, säger Vimmerby Tidnings chefredaktör Bengt Ingemarsson, även VD för Vimmerby tryckeriförening.

Anledningen till att Bengt Ingemarsson börjat räkna signerade artiklar är att det för en tid sedan förekom många osignerade.

Annons Annons

– Det blir bättre om journalisterna signerar sina artiklar. Dessutom kan det vara trevligt att veta hur mycket man gjort.

Andra menar att tidningen för en tid sedan hade bekymmer med en medarbetare som drog sig undan. Att börja räkna artiklar var ett sätt att kontrollera hur de anställda jobbade. Resultatet har dock blivit att många börjat signerat även notiser för att visa att de är effektiva.

I brevet står bara reporterns egna resultat, inte kollegernas.

Systemet med att räkna signerade artiklar har även införts på systertidningar inom den ekonomiska föreningen Vimmerby tryckeri: Ölandsbladet, Kalmar Läns Tidning, Nybro Tidning, Växjöbladet/Kronobergaren, Kinda-Posten och Linköpings-Posten. Familjen Ingemarsson är en av huvudägarna i föreningen och Bengt Ingemarsson VD.

Bengt Ingemarsson menar att med så många småtidningar är det svårt att få en inblick i den dagliga produktionen, hur många tjänster som finns, om det är någon som är långtidssjukskriven.

– Ser jag att någon inte gjort något på ett tag ringer jag till den ansvarige och frågar om vederbörande varit sjuk och om det behövs tas in en vikarie, säger Bengt Ingemarsson.

Han påpekar att han inte har fått några förfrågningar från den lokala journalistklubben att ta bort det månatliga brevet.

– Vi tycker det är ett konstigt system att sitta och räkna signerade artiklar och föra statistik över dem. Vill man mäta kvalitet så är det inte det bästa sättet, säger Kjell Jansson, redaktionschef på Växsjöbladet. Men påpekar att systemet aldrig har använts emot journalisterna.

Han tror att de flesta inte lägger någon större betydelse vid siffrorna eftersom de flesta vet att det tar mera tid att göra ett längre reportage än korta nyheter.

pj@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos