Bulletins ledning ändrade utgivarens publiceringsbeslut

22 mars, 2021

FOTO: Karl Gabor Krisen på Bulletin Bolagsledningen har tagit ifrån Bulletins ansvarige utgivare Ivar Arpi rätten att bestämma vad som visas på sajten, och genomförde i fredags en ändring på sajten utan hans godkännande. ”Situationen är ohållbar”, säger Ivar Arpi till Journalisten.

Den infekterade konflikten mellan redaktionsledningen och bolagsledningen på Bulletin trappades sent på fredagseftermiddagen upp ytterligare genom ett meddelande från Bulletins it-chef till all personal:

”För övrigt så är det många av er som skrivit till mig och många av våra prenumeranter har också frågat kundtjänst vad som hänt med vår Podcast kategori.

Jag kan berätta att det var våra kära chefredaktör som i sin obefintliga visdom ansåg sig ha rätt att bestämma vad som ska visas och inte visas (vilket han inte har) på sidan. Jag har nu tagit ifrån de rättigheterna från honom och återställt Podcast kategorin.”

Ivar Arpi anställdes på Bulletin för att ansvara för Bulletins poddar, men sedan han tog över som chefredaktör har podden Radio Bulletin legat på is. Den senaste månaden har inga nya avsnitt producerats. Kategorin som har legat på sajten togs därför bort av redaktionen.

Följden av bolagsledningens beslut är att Ivar Arpi inte kan besluta om strukturen på sajten eller hur innehållet presenteras. Han har fortfarande rättigheter att publicera och redigera innehåll.

– Jag kommer att ha samtal med vd Pontus Tholin om saken, säger Ivar Arpi till Journalisten.

Anser du att du har möjlighet att påverka innehållet i Bulletin på det sätt som krävs för utgivningsbevis och som föreskrivs i grundlagen?
– Nej.

Och vad betyder det?
– Att situationen är ohållbar. Vi måste nå en lösning och jag räknar med att det kommer att ske de närmaste dagarna, säger Ivar Arpi.

På grund av ett missförstånd fick Bulletin sitt utgivningsbevis från Myndigheten för press, radio och tv först den 16 mars. Ett av kraven för att få utgivningsbevis är att sajten inte kan ändras ”av någon annan än redaktionen”. Enligt paragraf 3 i yttrandefrihetslagens 4 kapitel ska utgivaren ha befogenhet att ”utöva tillsyn över framställningens offentliggörande” samt att ”bestämma över dess innehåll så att ingenting får föras in i den mot hans eller hennes vilja”.

På lördagskvällen uppgav Pontus Tholin i Bulletins interna kommunikationsverktyg Slack att it-chefen nu är ”produktägare” till Bulletin.nu, och därför kan besluta om vilka sektioner som ska finnas på startsidan. Pontus Tholin menar att det handlar om affärsbeslut och inte publicistik, och att han som vd därför bär ”det fulla juridiska ansvaret och därmed också den (i princip) allsmäktiga beslutanderätten”.

Pontus Tholin svarar i ett mejl på Journalistens fråga om hur han tänker kring hur detta rimmar med yttrandefrihetsgrundlagens 4 kap § 3:

”I kontrast till redaktionsledningen har Bulletins bolagsledning inte tid att löpande förse Journalistförbundets fackföreningstidning med diverse tendentiösa läckage, i syfte att sedan låtsas bemöta desamma i ett numera landsomfattande mediedrev.

På ytan synes det förmodligen som om ni nu grävt fram ett antal ytterligare snaskigheter. Om Journalisten emellertid har genuina skäl att betro sanningshalten i detta senaste hopkok av halvsanningar och fabrikationer, särskilt inkluderande minnesvärda brottsmisstankar visavi yttrandefrihetsgrundlagen (4 kap 3 §), borde ni skyndsamt vidta åtgärder genom att göra en anmälan till Justitiekanslern för en juridisk prövning, vars resultat vi i sådant fall ivrigt emotser. Detta skulle nämligen kunna addera värdefulla bidrag till den interna utredning som redan inletts”, skriver Pontus Tholin i mejlet.

Bulletins bolagsledning publicerade kategorin ”Podcast” utan ansvarig utgivares godkännande. Översta skärmdumpen från den 18 mars, den nedersta från den 20 mars.

Krisen på Bulletin

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies