Gå direkt till textinnehållet

Besparingar att vänta på P4

Sveriges Radio kommer att tvingas göra omfattande besparingar de kommande åren. Det är framför allt P4s 25 lokalradiostationer som kommer att påverkas.

Sveriges Radio kommer att tvingas göra omfattande besparingar de kommande åren. Det är framför allt P4s 25 lokalradiostationer som kommer att påverkas.

Sveriges Radio förbereder sig på stora besparingar efter det att regeringen beslutade att ersätta den tidigare indexreglerade anslagsökningen med en årlig uppräkning på två procent.

Hade regeringen behållit indexregleringen hade SRs anslag ökat med 3,6 procent per år.

Senaste avtalet gav journalisterna en lönehöjning på drygt 11 procent på tre år. Under samma period får SR ett tillskott på sex procent.

De ökade personalkostnaderna, tillsammans med kostsamma ombyggnader på de lokala stationerna till den digitala tekniken, gör att SRs ledning räknar med ett underskott på ungefär 40 miljoner under den nuvarande tillståndsperioden som går ut år 2005.

– Ändringen från indexreglering till årlig uppräkning på två procent är ett förtäckt besparingskrav från statsmaktens sida, säger Witold Lanzenberg, journalistklubbens ordförande på SR.

Förstudie på gång

SRs ledning tillsatte förra veckan en grupp på tre personer som ska göra en förstudie och identifiera vad man kan spara in på inom P4. Förstudien, som leds av Radio Dalarnas stationschef Kjell Anderstedt, ska vara klar den 3 december.

– Vi ska titta på alla möjligheter som finns för att minska kostnaderna. Det enda direktiv vi fått är att antalet sändande kanaler ska vara detsamma, säger Kjell Anderstedt.

Gruppen ska bland annat undersöka möjligheten att samordna teknik och administration. Det har tidigare funnits förlag på att slå ihop distrikt och på så vis spara in på lokala chefer, men behålla stationernas journalistiska självständighet. Förstudiegruppen ska även titta på bemanningen på stationerna. Efter att förstudien är klar ska själva utredningen komma i gång i januari nästa år. Enligt planerna ska besparingsåtgärderna träda i kraft år 2004.

För att klara av de stora kostnaderna för ombyggnad av lokalerna måste pengar omdisponeras, samtidigt som de inte får göra avkall på kvaliteten och antalet sändningar. Hittills står fyra nya digitala radiohus klara.

– SRs mål är att vi ska hålla hög journalistisk kvalitet och vara mångkulturella. Samtidigt är radioledningen inte villig att ge oss resurser så att vi kan uppfylla dem. I dag går inte målen och förutsättningarna ihop, säger Maria Richardsson, reporter på Radio Halland.

Inte tidigare sagt upp någon

SR har hittills aldrig sagt upp någon anställd. Däremot har besparingar skett genom att vakanta tjänster inte tillsätts. SR har en stor omsättning på sin personal. Ungefär 60 personer pensioneras eller slutar av olika skäl varje år.

– Det är inte officiellt att man har utfärdat anställningsstopp, men de facto är det så. Dessutom tar man ofta inte in vikarier vid semester, kompledighet eller sjukskrivning, vilket leder till att arbetsbördan för de anställda är mycket hög, säger Witold Lanzenberg.

I det nya sändningstillståndet står det att SR måste öka inköpen av program från produktionsbolag: ”Antalet produktionsutlägg, samarbetsprojekt och inköp av program ska öka.” Problemet är att det i dag finns få kommersiella bolag som sysslar med radioproduktion eftersom den enda potentiella köparen är SR.

– Den digitala utvecklingen, krav på nya produktionsformer och besparingskrav, allt kommer samtidigt. Detta har väckt oro bland SRs medarbetare, säger Witold Lanzenberg.

pj@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos