Gå direkt till textinnehållet

Arbetaren hotas av nedläggning

MEDIER Syndikalisternas tidning Arbetaren hotas ännu en gång av nedläggning. Men det beror inte på att tidningen går sämre, utan har sin grund i att SAC, Sveriges arbetares centralorganisation, som ger ut tidningen, har ekonomiska problem.

MEDIER Syndikalisternas tidning Arbetaren hotas ännu en gång av nedläggning. Men det beror inte på att tidningen går sämre, utan har sin grund i att SAC, Sveriges arbetares centralorganisation, som ger ut tidningen, har ekonomiska problem.

– Tidningen gjorde 1999 ett betydligt bättre ekonomiskt resultat än året innan. Upplagan stiger och antalet prenumeranter växer. Problemet är att SAC tampas med dålig ekonomi, säger Anna-Klara Bratt, chefredaktör på Arbetaren.

Syndikalisterna kommer nu till hösten att hålla en omröstning bland medlemmarna om hur organisationens ekonomi skall förbättras. Ett av de alternativ som medlemmarna har att rösta på är en nedläggning av tidningen. Andra förslag är att höja medlemsavgiften eller att ta pengar ur stridsfonden. Medlemmarna kan också besluta sig för att överlåta frågan till en extra kongress, som i så fall skulle hållas nästa höst.

Annons Annons

När syndikalisterna för två år sedan höll kongress i Malmö fanns det en rad motioner som föreslog att tidningen skulle läggas ner eller bara komma ut var fjortonde dag. Men kongressen beslutade då att Arbetaren även i fortsättningen skall vara syndikalisternas pressröst en gång i veckan.

Arbetaren bär sig inte helt ekonomiskt enbart på prenumerationsintäkterna. Tidningen finansieras genom ett presstöd på ungefär en och en halv miljon, samt pengar från SAC och syndikalisternas tryckeri och fastighet. För att tidningen helt skulle vara självförsörjande behöver den en upplaga på ungefär 7000 exemplar.

– Det finns igen redaktionell tidning som klarar sig utan annonser. Därför har syndikalisterna på varje kongress sedan 76 år tillbaka röstat för att ge ekonomiskt stöd så att tidningen skall kunna ges ut, säger Anna-Klara Bratt.

Arbetaren grundades 1922 och har idag en upplaga på cirka 2 800 exemplar. De senaste 40 åren har den utgivits som veckotidning.

Fler avsnitt
Fler videos