Gå direkt till textinnehållet

Anställningsstopp inom NTM-koncernen

NTM-koncernen inför anställningsstopp. - Vi räknar med att tiderna blir värre. Med tanke på det är detta ett ansvarsfullt sätt att möta framtiden, säger Lennart Foss, VD i koncernen. (Uppdaterad)

Anställningsstoppet gäller alla företag inom NTM-koncernen (Norrköpings Tidningar Media AB, Nya Tidens Media). En väntad nedgång i konjunkturen motiverar att koncernen ser över kostnaderna.

– Stoppet är emellertid inte absolut, säger Lennart Foss. Vissa tjänster måste ändå ersättas. Om någon slutar ligger det på koncern-VD att besluta om det ska bli så.

På Upsala Nya Tidning har man för närvarande sex obesatta tjänster. Tre blir vakanta från och med 1 oktober, men de övriga tre kommer troligen att återbesättas.

– Det handlar om viktiga tjänster, som ekonomireportrarna, säger Karolina Tolstav, ordförande i journalistklubben på UNT. Eventuellt får vi behålla en av två.

UNT har haft vikarier på de vakanta tjänsterna, men de försvinner nu.

– Det blir neddragningar, men trots allt inga uppsägningar, säger Karolina Tolstav. Arbetsbördan kommer ändå att öka på dem som blir kvar när redaktionen dräneras på personal.

Nyligen aviserade Mittmedia anställningsstopp och de anställda på UNT anade då att samma sak kunde ske inom NTM.

– Just nu går det bra på UNT, så det verkar lite omotiverat att inte satsa då. Men ledningen är nervös för framtiden.

UNTs chefredaktör Lars Nilsson håller med om att det inte går så dåligt för hans tidning just nu.

– Men det finns en oro i branschen för den finansiella utvecklingen och man får se det på lite sikt. Även Aftonbladet, Sydsvenskan och Mittmedia har ju vidtagit liknande åtgärder.

I NTM-koncernen ingår bland andra Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Folkbladet, Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar, Upsala Nya Tidning samt TV- och radiostationer.

Fler avsnitt
Fler videos