Gå direkt till textinnehållet

Annonsraset fortsätter – kvällspressen hårdast drabbad

Totalt har dagspressen förlorat 200 miljoner kronor i annonsintäkter i år jämfört med 2019, och raset har accelererat för landsortspressen under sommaren. Det visar Sveriges Mediebyråers statistik.

Under årets första sju månader sålde landsortspressen annonser för 266 miljoner kronor, vilket är 86 miljoner mindre än samma period 2019, ett ras på 25 procent. Under sommarmånaderna har raset accelererat och för både juni och juli låg landsortstidningarnas annonsintäkter på två tredjedelar av intäkterna man hade motsvararande månader förra året.

Storstadsmorgontidningarnas har tappat 88 miljoner kronor fram till och med juli, vilket motsvarar en tredjedel av annonsintäkterna.

Hårdast drabbad är kvällspressen som förlorat hälften av annonsintäkterna, eller 24 miljoner kronor jämfört med 2019. Totalt har 200 miljoner annonskronor försvunnit för dagspressen, och en förklaring till det stora raset är coronakrisen.

Annons Annons

Det framgår av statistik från Sveriges Mediebyråer.

Reklamförsäljningen i tv har också minskat kraftigt, med 24 procent hittills i år, eller drygt 700 miljoner kronor, medan radioreklamen minskat med tolv procent eller drygt 40 miljoner kronor. Fackpress och populärpress har tappat drygt 30 procent av annonsintäkterna i år.

Annonsinvesteringarna har fortsatt varit lägre under sommarmånaderna i år jämfört med 2019, men ligger totalt på en något bättre nivå än de första månaderna efter coronakrisens inledning.

– Medieinvesteringarna fortsätter att backa. Nedgången under sommaren är dock något mindre än under april och maj, då nedgången låg på 35-50 procent. Även om vi inte kan tala om någon återhämtning ännu kan vi i alla fall notera att nedgången är mindre än tidigare, trots att jämförelseperioden 2019 var stark. De närmsta månaderna kommer att visa huruvida marknaden är på väg mot en återhämtning, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer, i en kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos