Gå direkt till textinnehållet

Ändringar i yrkesreglerna

Kongressen vill ändra yrkesreglerna på några punkter. Nytt i ”Spelregler för press, radio och TV” är bland annat att det införs en inledande passus. Där framhålls att ”den som granskar samhället måste också själv kunna tåla att bli granskad”.

Kongressen vill ändra yrkesreglerna på några punkter.

Nytt i ”Spelregler för press, radio och TV” är bland annat att det införs en inledande passus. Där framhålls att ”den som granskar samhället måste också själv kunna tåla att bli granskad”.

Några andra förändringar i yrkesreglerna:

Annons Annons

Under avdelningen journalistens integritet görs ett tillägg att journalister inte ska ingå avtal eller andra förbindelser som kan misstänkliggöra ställningen som självständig yrkesarbetare.

Enligt Lilian Ottosson, ordförande vid Journalistförbundets Yrkesetiska nämnd, är anledningen till tillägget bland annat att det blivit vanligare att journalister samarbetar med utomstående aktörer.

I de nya yrkesreglerna betonas vidare att presskortet inte får användas för att skaffa sig privata förmåner.

Formuleringen ”Visa generositet med källangivelse när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter” byts ut mot den tydligare skrivningen: ”Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter”.

Förändringarna i yrkesreglerna träder i kraft när de anmäls till Pressens samarbetsnämnd i början av december.

sw@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos