Gå direkt till textinnehållet

Andrew Gilligan lämnar BBC

Ordföranden och VDn avgick – och nu har även reportern Andrew Gilligan, vars reportage inledde Kelly-affären, lämnat BBC. Domare Huttons rapport har chockat public service-jätten.

Ordföranden och VDn avgick – och nu har även reportern Andrew Gilligan, vars reportage inledde Kelly-affären, lämnat BBC. Domare Huttons rapport har chockat public service-jätten.

Den brittiska regeringen rentvåddes medan BBC anklagades för inkompetens och omdömeslöshet. Inom loppet av 24 timmar efter att den 742 sidor långa rapporten om omständigheterna kring vapenexperten David Kellys död offentliggjorts avgick både BBCs styrelseordförande Gavyn Davies och dess VD Greg Dyke.

Ett dygn senare lämnade Andrew Gilligan, journalisten vars rapportering om Tony Blairs motiv för att gå i krig mot Irak utlöste krisen, BBC.

Jeremy Dear, ordförande i journalistförbundet NUJ, skräder inte orden om Huttonrapporten:

– Den saknar helt trovärdighet. Vi är mycket besvikna. All skuld läggs på BBC medan regeringen i stort sett går helt fri. Rapporten är oerhört ensidig, säger han till Journalisten.

Den 29 maj påstod Andrew Gilligan i radioprogrammet Today att regeringen medvetet vilselett parlamentet om hotet från Iraks massförstörelsevapen. Det blev inledningen på en bitter och öppen strid mellan två brittiska institutioner.

Domare Hutton hävdar att Gilligans anklagelser, baserade på en intervju med David Kelly, var grundlösa, och att BBC brustit i redaktionellt ansvar. Kelly tog sitt liv i somras kort efter att han utfrågats i parlamentet om sin roll i Gilligans rapportering.

Jeremy Dear medger att en del av Huttons kritik har fog för sig.

– Vi accepterar att BBC begått misstag. Andrew Gilligan har också erkänt att han slarvat med formuleringarna. Men på det hela taget var det en korrekt rapportering och BBC gjorde rätt i att sända den.

Huttonrapporten har utlöst den kanske största krisen i BBCs 78-åriga historia. Bolagets globala goda rykte har satts på spel. Opinionsundersökningar visar ändå att allmänheten hyser ett mycket större förtroende för BBC än regeringen Blair. Frågan är om nyhetsorganisationen även i fortsättningen förmår att hålla på sitt oberoende.

Jeremy Dear tror att det blir svårt.

– Jag är övertygad om att det kommer att leda till självcensur och en rädsla över följderna av en kritisk granskande journalistik. Redan före Andrew Gilligans inslag klagade Downing Street ständigt på BBC över dess rapportering om Irakkriget.

NUJ-ordföranden tror också att det nu blir svårare att finna källor. Regeringen är beredd att leta efter och offentliggöra läckor. Ett beteende, säger Dear, som Huttonrapporten legitimerar.

Jeremy Dear fruktar att den nya ledningen för BBC kommer att dra sig för att hävda organisationens oberoende, att de riskerar hamna för nära politikerna.

Farhågor som han troligen delar med många av dess anställda. Hundratals BBC-journalister demonstrerade spontant utanför högkvarteret i London i torsdags när Greg Dyke avgick. Även på andra håll i landet höll BBC-anställda missnöjesdemonstrationer.

– Naturligtvis var det ett stöd för Dyke, men framför gällde det uppslutningen kring BBC:s oberoende.

NUJ har omkring 35 000 medlemmar. Jeremy Dear uppskattar att mer än hälften av de brittiska journalisterna tillhör facket. Anslutningsgraden, säger han, är särskilt hög grad inom etermedierna.

Facket har hela tiden gett Gilligan sitt helhjärtade stöd. Innan han sade upp sig lovade NUJ en proteststrejk om BBC försökte sparka honom. Nu är det hotet överspelat.

Men framtiden är fortsatt oviss. Enligt Andrew Gilligan har BBC utsatts för en djup orättvisa. Han håller vidhåller att regeringen Blair manipulerade fakta om den irakiska hotbilden. I ett uttalande i samband med sin avgång säger han:

– Jag älskar BBC och jag avgår därför att jag vill skydda det. Jag accepterar min roll i den kris som drabbat organisationen. Men en ännu större roll spelas av domare Huttons obalanserade omdöme.

Fler avsnitt
Fler videos