Gå direkt till textinnehållet

Aftonbladet kan slippa varsla

Journalistklubben på Aftonbladet kan komma att nå målet att ­ingen som inte vill ska behöva lämna kvällstidningen när företaget genomför ett sparbeting. Företaget ville från början varsla 19 personer.

Arbetsgivare och fackklubbarna har nu enats om en modell för riktade avgångsvederlag – ”Aftonbladetmodellen”. TT Spektra tar över TV-tidningen och bildarkivet nedbemannas, dessutom avskaffas korrekturet och bildbehandlingen. Berörda medarbetare erbjuds avgångsvederlag på upp till 36 månadslöner. Även avgångspensioner ingår i paketet.
– För dem som hittar nya jobb avbryts vederlaget. De får i stället en premie på upp till 200 000 kronor, säger Fredrik  Lindén, ordförande i journalistklubben på Aftonbladet.
Tidningen har tio vakanser som behöver besättas. Två erbjuds söka tjänster på TT Spektra. Två erbjuds riktad avgångspension och två är aktuella för ålderspensionslösningar. Medarbetarna har knappt två veckor på sig att ta ställning till ­erbjudandet.

Fler avsnitt
Fler videos