Gå direkt till textinnehållet

Förlösande sajter för dem som kört fast

I tio år har utbildningsinstitutet The Poynter Institute bjudit på en webbplats med den inte helt anspråkslösa programförklaringen ”Everything you need to be a better journalist”. Den journalist som kör fast kan nästan alltid hitta något förlösande bland hemsidans många Tip sheets.

En gång träffade jag en uppgiven reporter som berättade hur hon, som representant för lokaltidningens journalistklubb, vänt sig till sin chef för att diskutera idéer om internutbildning. Chefen tyckte inte att det behövdes.

– Nu för tiden har de flesta som söker jobb redan gått en journalistutbildning så nu anställer vi bara färdiga journalister, förklarade han.

Att en journalist någonsin skulle vara ”färdig” framstår för mig som paradoxalt. En av de främsta tjusningarna med yrket är väl just att det alltid finns mer att lära. Men utveckling kan inte ske i ett vakuum. Den redaktionsledning som inte ger plats för kunskapsutveckling lär till sist få medarbetare som känner sig fullständigt färdiga och slutkörda.

bryt

Visst är det svårt att hinna med ambitiösa utbildningsprojekt på slimmade redaktioner där uppdragen aldrig tycks slut. Men ofta är det kanske inte så mycket som behövs. Viktigast av allt är att skapa utrymme för samtal om journalistik och texter. Att i en grupp sitta ner och diskutera texter eller inslag, inte bara från den egna redaktionen, tillför alltid något.

Med lite organisation och koncentration på vissa teman eller aspekter kan samtalen ge en riktig nytändning. Mycket material och vägledning finns att hämta på nätet både för den som vill söka inspiration på egen hand och för dem vill ha underlag för gemensamma diskussioner. Själv har jag ett par favoritställen.

bryt

I tio år har utbildningsinstitutet The Poynter Institute bjudit på webbplatsen Poynteronline http://www.poynter.org med den inte helt anspråkslösa programförklaringen ”Everything you need to be a better journalist”. Här finns åtminstone väldigt mycket. Den journalist som kör fast kan nästan alltid hitta något förlösande bland hemsidans många Tip sheets. Sådana finns om skrivande, textredigering, TV, radio, bildjournalistik, onlinejournalistik, ledarskap, etik, mångfald, design och grafik, så ingen behöver känna sig strandsatt. Enda nackdelen med webbplatsen är att den innehåller så mycket att det kan bli lite svårt att hitta rätt. Att perspektivet är amerikanskt kan förstås också vara en nackdel, men behöver inte vara det. Texterna om etik och arbetssätt kan bli intressanta utgångspunkter för reflektion och diskussion om förhållandena på hemmaplan.

bryt

En föredömligt överskådlig hemsida erbjuder det danska fortbildningsinstitutet Center for Journalistik og efteruddannelse, CFJE, i Århus på www.cfje.dk. Centret delar generöst med sig av material från kurser och konferenser och publicerar specialskrivna artiklar av främst danska journalister och journalistiklärare. Webbplatsens ”Vidensbase om journalistik” är en kunskapskälla att drunkna i under många timmar. Här finns både artiklar som ger konkreta råd och sådana som diskuterar journalistik ur ett kritiskt perspektiv. Temat Fortællingen i journalistikken var det första som byggdes upp på webbplatsen och har fortfarande det största utbudet. Nyare teman som utvecklats i rask takt är fotojournalistik och krigsjournalistik, men även den som intresserar sig för lokaljournalistik har många idéer att hämta här. Alla som tycker att de danska och norska texterna på CFJE:s hemsida är svårgenomträngliga kan ta hjälp av Nordiskt skolnäts skandinaviska ordbok på www.nordskol.org/ordbog/.

Center for Journalistik og efteruddannelse nöjer sig inte med att sprida sina pärlor elektroniskt över gränserna. Nu är målet att bygga ett nordiskt nätverk kring utveckling och fortbildning inom redaktionen i samband med en konferens på samma tema i Århus i mitten av mars.

Vilket tillfälle för alla redaktionsledare som förstått att färdiga journalister inte finns!

eva.martensson@mh.se

Fler videos
Fler avsnitt