Gå direkt till textinnehållet

Inrätta ett Snowdenpris

Edward Snowden är en modig sanningssägare, som utan egen vinning följt sitt samvetes röst och avslöjat allvarliga brott mot integritet och mänskliga rättigheter.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Snowden har gjort oss alla en stor tjänst. Han avslöjade att Washington, trots att det är förbjudet enligt författningen, i hemlighet har inrättat ett världsomspännande spionerisystem, som kan snappa upp varje kommunikation från nästan alla människor i världen.

Snowden gjorde vad som varje rättänkande medborgare bör göra – han avslöjade sin regerings brott mot författningen och mot oss medborgare. Sådana avslöjanden och läckor är viktiga för alla, men allra viktigast för pressen. Utan en fri press har vi ofta inget annat än regeringarnas friserade "sanningar" . För att statuera exempel och skydda sig från att avslöjas också i framtiden vill politiker från USAs bägge partier gripa Snowden till varje pris och några av dem kräver t o m att han avrättas.

För att främja åsikts-, yttrande- och tankefrihet föreslår vi att de organisationer i Sverige som har som uppgift att värna pressfrihet och tankefrihet, tar initiativet till ett internationellt Snowdenpris, Snowden Freedom Award, som först bör utdelas till Edward Snowden själv och sedan årligen till förtjänta journalister, författare och andra i hela världen, som under året gjort en viktig insats  för press- informations- och tankefrihet.
                                                                       Christian Berggren
                                                                       Anders Björnsson
                                                                       Gösta Hultén
                                                                       Per Wirtén

(Öppet brev till Författarförbundet, Publicistklubben, Journalistförbundet och Penklubben)

 

Fler avsnitt
Fler videos