Gå direkt till textinnehållet

”Förnedrande agerande i löneförhandling”

DEBATT/ Tidningsledningen klassar nästan en fjärdedel av de egna journalisterna på ”årets dagstidning” som dåliga, inte tillräckligt bra. "Något så förnedrande har vi aldrig varit med om" skriver Örebros journalistseniorer om Mittmedias lönestrid.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Lokala löneförhandlingar kan se ut på många sätt. På Nerikes Allehandas tycks de inte ens vara särskilt lokala. Hela Mittmedia-koncernen slås samman i en klump, vilket innebär att NA-journalisterna som kollektiv inte ens får avtalets stipulerade grundnivå, 2,0 procent.

Och vad mera är: Tidningsledningen klassar nästan en fjärdedel av de egna journalisterna på ”Årets dagstidning” som dåliga, inte tillräckligt bra. Det är innebörden av att 23 procent av dem placerats i den lägsta lönekategorin. Endast två journalister har ”överträffat förväntningarna” och ska tydligen få en åtta gånger högre löneförhöjning än de dåliga. Om redaktionsledningens bedömning vore korrekt skulle förstås dessutom en stor del av ansvaret falla på samma ledning.

Vi som har lämnat branschen har erfarenheter av tuffa och ibland infekterade löneförhandlingar, men något liknande årets NA-förhandlingar, där en stor grupp utpekats som underkända, har vi aldrig sett. Det säger ganska mycket om vad Allehandas ledning (inklusive Mittmedia) står för i dag. Vi förstår mycket väl att NA-facket nu lämnat förhandlingarna.

Annons Annons

Och vi är ytterst tacksamma över att nu vara pensionärer och slippa risken att pekas ut som otillräckliga. Något så förnedrande har vi aldrig varit med om under våra yrkesverksamma liv på olika företag, men det kanske är ett utslag av den allt vanligare trumpismen.

Örebros Journalistseniorer

Styrelsen för Örebros Journalistseniorer

Leif Jakobsson

Bernt Larsson

Ann-Christine Karlsson

Lasse Wretling

Jan Pargell

(med sammanlagt över 200 års erfarenhet av arbete på olika dagspressredaktioner)

Fler avsnitt
Fler videos