Gå direkt till textinnehållet

Egna undersökningar förstärker felaktiga fakta

Att Schibstedt, med bland annat  Aftonbladet, planerar att bygga en egen panel för att själva kunna genomföra opinionsundersökningar aktualiserar frågan kring undersökningens och opinionsinstitutens roll.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Opinionsundersökningar har ofta ett stort nyhetsvärde, och det är självklart lockande för ett stort mediehus att kontrollera denna process själva.

Men jag reagerar över ett par saker. För det första är argumentationen inte baserad på korrekta förutsättningar. I de intervjuer som varit kring anledningarna så används fakta och problem som inte är korrekta.

De telefonundersökningar som genomförs sker både på fasta och mobiltelefoner. När man använder som argument att andelen fasta telefoner är färre än andelen internetabonnemang så låter man påskina att enbart fasta abonnemang rings upp.

Det stämmer att webbundersökningar har en lång rad fördelar, och de används också i allt högre grad av opinionsinstituten. Men det betyder inte att man skall bygga upp en självrekryterad webbpanel. Då tar man bort grunden som undersökningar vilar på. I stället bör man slumpmässigt välja ut panelmedlemmar baserat på befolkningen och på så sätt göra vad man kan för att bibehålla den nödvändiga slumpen i undersökningen.

Snabbheten anses vara en viktig anledning, det finns inget självändamål med det, tvärt om kan det faktiskt i vissa fall vara ett problem. När det sker en skandal påverkar mediernas bevakning svenska folkets åsikter. Om man samtidigt mäter fångar man upp och förstärker sitt egna genomslag, men effekten av enskilda skandaler blåser över i många fall och det måste man förstå när man undersöker effekten av en skandal.

Vi på Novus ser ofta hur respondentens världsbild primärt byggs av medierna och blir ofta snedvriden, både på ett globalt plan i våra undersökningar tillsammans med Hans Rosling men även nationellt. Andelen osäkra väljare har aldrig varit så stor så nära ett val. SDs uppgång kan förklaras till stor del på grund av ett ökat missnöje med samhället. Som exempel anser 70 procent av föräldrarna med barn i grundskolan att deras egna barn lär sig det de behöver, samtidigt som över 70 procent av svenska folket tror att grundskolan inte lär barnen det som behöver. Denna motsättning är logisk  utifrån den mediala bevakningen och gör det omöjligt för läsaren att bilda sig en uppfattning om helheten, det man ser är en lång rad exempel på missförhållanden.

Undersökningar har bidragit till att förstärka denna bild. Ett exempel är när SVT och Sifo publicerade en undersökning som visade på att en klar majoritet anser att skolan inte erbjuder likvärdig kunskap oavsett bakgrund. En fråga där respondenten omöjligt kan bilda sig en uppfattning på annat sätt än via massmedierna. Det man antagligen omedvetet gör, är att mäta effekten av det mediala genomslaget, konsekvensen blir att man genom att presentera undersökningen faktiskt förstärker en sanning med felaktig fakta.

Opinionsinstituten har ett ansvar att inte släppa igenom undersökningar som inte tillför något. Misstag sker alltid men så länge undersökningen genomförs av en fristående aktör, beroende av förtroende och kan avkrävas ansvar för sitt arbete finns chansen att det blir isolerade misstag och inte en del i ett systematiskt mönster där man vilseleder allmänheten med undersökningar faktiskt inte tillför något.

Medierna är bättre på källkritik än självkritik. Man vill återberätta sanningen, men sanningen som sådan räcker inte, det måste vara en nyhet och gärna från en utomstående part, eller en expert.

Seriösa opinionsinstitut är experter på att ta fram sanningen kring en fråga, det kanske inte alltid är en nyhet, men beroendet av trovärdighet och yrkesheder som gör att man prioriterar sanningen framför nyheten.
Om man i egen regi skall försöka skapa nyheter via undersökningar finns det en uppenbar risk att nyheten blir viktigare än sanningen.

En undersökning består av tre delar, korrekt fråga, datainsamling och relevant analys. Om någon av dessa fallerar försvinner sanningshalten i undersökningen. I Schibsteds panel bygger de in ett systematiskt fel i datainsamlingen, öppnar upp för ett mänskligt fel i frågeformuleringen och riskerar att göra fel i analysen på grund av att jakten på en nyhet riskerar bli överordnad sanningen.  Då målet med undersökningen är att få fram en nyhet och saknar den yrkeskunskap och tid som krävs för att genomföra korrekta undersökningar.

Med andra ord lita på oss undersökare, använd oss som experter och avkräv ansvar för korrektheten i de sanningar vi levererar.
                                                                               Torbjörn Sjöström
                                                                               VD för Novus

Fler avsnitt
Fler videos