Bråttom att genomföra FGJs nya projekt

2 oktober, 2017

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Föreningen Grävande Journalister, FGJ, håller på fredag ett extra årsmöte. Den unika åtgärden är orsakad av att vi nu står inför utvecklingsmöjligheter som behöver snabbt besked.

Det gäller två stora och fleråriga projekt med stor potential att stärka föreningen.

Ett är ett kraftfullt samarbete med Bokmässan. Där har vi möjlighet att nå en bred publik, locka några av världens främsta journalister för att inspirera och bidra till att utbilda våra medlemmar och allmänhet. Ambitionen från båda parter är att samarbetet ska bli tvåårigt.

Det kanske viktigaste projektet är ett samarbete med våra norska kollegor inom Skup. Planen är att det ska bli en datajournalistikkonferens varje höst. I framtiden, om allt faller väl ut, hopas både vi och Skup att det ska genomföras tillsammans med övriga nordiska kollegor.

För FGJ kan detta utvecklas till ytterligare ett starkt ben att stå på för föreningen över lång tid, till stor nytta för våra medlemmar.

Det som skapat möjligheten att ta dessa kraftfulla steg i föreningens utveckling hänger intimt samman med att vi nu efter flera års intensivt slit har fått en ekonomi som är stabil.

I princip har vi utvecklat två centrala delar. Det ena gäller sponsordelen som ger stabila intäkter. Vi har kommit en bra bit på vägen, har lärt oss hur det fungerar (vi är ju i grunden journalister och kan inte med automatik sådant). Vi siktar på fleråriga sponsorsamarbeten, men också kring lokala sponsorer i den region vi håller våra Grävseminarier.

Det andra benet är att arbeta hårt med att vara noga med våra kostnader och inte minst alternativkostnaden för olika saker. Genom att nagelfara alla kontrakt, framför allt för hyror, teknik och andra omkostnader vid Grävseminarierna har vi god kontroll på utgifterna.

Vi har även bytt part kring vår webbsida där det tidigare bara rann ut pengar utom vår kontroll. Nu har vi lyckats skapa system som till stor del fungerar utan nämnvärd support.

Vi har även frigjort tid och resurser på vårt kansli genom att anlita Föreningshuset för våra medlemsintäkter mm. Brutto kostar det mer än förr, men i och med att kansliet är befriat från sådan administration kan det användas till större medlemsnytta. Netto är det en klar förbättring.

Vår ekonomi har alltså lyfts och blivit stadig tack vare bättre koll på utgifter och bättre fart på intäkterna.

Detta sammantaget har gjort att vi nu kan lyfta blicken och se framåt. Tiden när vi fick göra brandkårsutryckningar har vi lämnat bakom oss.

Trots det har vi bråttom nu.

Båda de projekt vi berättat om måste få besked snart. Dessutom måste arbetet med att genomföra dem komma igång snarast. Detta för att de andra parterna måste få klara besked.

Kan vi inte säga ja nu är vi övertygade om att de inte går att genomföra.

FGJs styrelse föreslår att ordföranden i föreningen ska arbeta deltid med frågorna till kommande Grävseminarium i Helsingborg, eftersom det kräver stor kunskap om föreningen för att genomföra det hela. Vidare att den som ska genomföra projekten behöver ha en tung roll inom föreningen. Våra samarbetspartner måste kunna lita på det som beslutas och inte invänta att information ska gå fram och tillbaka via en mellanhand.

Därför har FGJs styrelse kallat till extra årsmöte den 6 oktober i Göteborg för att få medlemmarnas syn på utvecklingsprojekten, samt om ordföranden fram till ordinarie årsmöte kan arvoderas för uppdraget.

I sammanhanget är det också värt att nämna de utvecklingsprojekt vi redan hunnit med på senare år. Det gäller samarbetet med Svenska institutet där vi utbildar journalister från viktiga länder som Ryssland, Tunisien, Sydafrika, Syrien, Vitryssland, Kenya och Turkiet.

Vi har startat Grävpodden med intervjuer med goda grävare, skapat Rullgardinen för att uppmärksamma sämsta exemplet på mörkläggning inom offentlig verksamhet.

I dagarna blev vi också oerhört stolta över att föreningens satsning på Grävfonden och dess fortbildning för grävande journalistik är nära förverkligande, efter att en miljon kronor är garanterade.

Det går bra nu. Och det gläds vi åt.

                                                                               Kerstin Weigl
                                                                               vice ordförande FGJ
                                                                               Bosse Vikingson
                                                                               kassör FGJ

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies