Gå direkt till textinnehållet

YEN saknar ärenden

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd lider av akut ärendebrist. I år har nämnden bara fått in nio anmälningar – varav fem avskrivits direkt. Samtidigt lider nämnden av en intern schism.

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd lider av akut ärendebrist. I år har nämnden bara fått in nio anmälningar – varav fem avskrivits direkt. Samtidigt lider nämnden av en intern schism.

Christoph Andersson, ombudsman på Journalistförbundet, har sedan sommaren 2000 tjänstgjort som sekreterare i Yrkesetiska nämnden. Han har nu, efter en tids interna stridigheter begärt att bli entledigad från sitt uppdrag, med omedelbar verkan.

Nämndens ordförande Bertil Guslén vill i nuläget inte kommentera situationen.

Annons Annons

– Christoph Andersson har uttryckt önskemål om sina arbetsuppgifter till Journalistförbundets kanslichef och det är där frågan hanteras.

Kanslichefen Hans Kilsved konstaterar till Journalisten att ”endast förtroendevalda kan entledigas”, men är i övrigt lika förtegen.

– Sekreterarskapet i YEN är en arbetsuppgift. Christoph har begärt att få diskutera sina arbetsuppgifter. Denna diskussion pågår.

bryt

Christoph Andersson var en av de drivande krafterna bakom det förslag till förändring av YEN som togs fram av en intern arbetsgrupp förre våren. Gruppen ville bland annat inrätta ett nytt, yrkesetiskt råd för övergripande etikfrågor och ge företrädare för allmänheten plats i Yrkesetiska nämnden. Dess förslag avvisades dock av såväl förbundsstyrelsen som förbundskongressen. I samband med detta avgick flera ledamöter från nämnden.

I december i fjol tillträdde Bertil Guslén som ny ordförande i YEN. Senare antogs en ny arbetsordning, samt tillsattes en ny intern utredning om nämndens framtid.

Men konflikten kring det ratade förändringsförslaget har fortsatt att prägla nämndens verksamhet även i år och enligt uppgifter till Journalisten har arbetsklimatet inom nämnden varit ”extremt ansträngt”. Christoph Andersson har tydligt gjort klart att han anser att nämnden lider av ett ”grundläggande systemfel”.

– Nämnden har också blivit mer byråkratisk, i och med att fler frågor ska dras i förbundsstyrelsen och i förbundets arbetsutskott, säger Christoph Andersson.

Som främsta skäl för att vilja sluta anger han dock ett annat, nämligen akut arbetsbrist.

– Det finns inga ärenden att arbeta med. Vilket är oerhört märkligt i ett läge där etikfrågorna är så heta och där det hänt så mycket.

bryt

Under perioden 2000-2002 har YEN hanterat i genomsnitt 30 anmälningar per år. Under 2003 har det bara kommit in nio nya ärenden. Fem av dessa har avskrivits, då antingen den anmälda journalisten inte är medlem i Journalistförbundet eller då anmälningarna på andra sätt inte faller under YENs verksamhetsområde.

Varför är det så få ärenden?

– Det saknas förtroende för nämnden. Den måste förnya sig om den ska kunna återvinna det. Det går inte att bara rulla på i gamla hjulspår, säger Christoph Andersson.

Nämndens ordförande Bertil Guslén anser att en delförklaring är att nämndens ledamöter själva blivit mer restriktiva med att anmäla ärenden. Enligt ett beslut i nämnden i februari betraktas ledamöter som själv anmäler som jäviga och får inte delta i behandlingen av ärendet.

Vad får det låga antalet anmälningar för följder?

– Givetvis minskar YENs funktion som självsanerande instans om anmälningarna uteblir. Nuvarande situation är oroande, men kan också vara tillfällig och kommer förstås att diskuteras i YEN-utredningen, säger Bertil Guslén.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos