Gå direkt till textinnehållet

Utbildningsprogram bör samordnas mer

Public service-kommittén vill ha bättre samordning mellan SVT, SR och UR när det gäller produktionen av utbildningsprogram. 50 miljoner kronor bör kunna sparas, enligt kommittén.

Public service-kommittén vill ha bättre samordning mellan SVT, SR och UR när det gäller produktionen av utbildningsprogram. 50 miljoner kronor bör kunna sparas, enligt kommittén.

Utbildningsprogram är något som ska prioriteras och stärkas, framhåller den parlamentariska kommitté som utrett public service-bolagens framtid. Men kommittén ställer sig frågande till om produktionen av programmen sker tillräckligt kostnadseffektivt.

– Det kan vara slöseri med resurser med så omfattande produktionsstrukturer på respektive bolag. Samutnyttjandet bör kunna vara större, säger kommitténs ordförande Bengt K Å Johansson.

Kommittén föreslår att en ny kommitté ska tillsättas för att utreda hur man kan frigöra mer resurser för utbildningsprogrammen – och även se till att mer av URs program produceras utanför Stockholm.

Genom ökat samutnyttjande av produktionsresurser och lokaler tror kommittén att upp till 50 miljoner kronor ska kunna frigöras.

Ska detta tolkas som att URs ställning som egen organisation är hotad?

– Nej, det vi säger är att verksamheten ska stärkas, men att det bör ske mer samordning. Vi vill se hur man kan öka verksamheten men arbetar mer kostnadseffektivt. UR gör väldigt bra program, men det går att organisera på annat sätt, säger Bengt K Å Johansson.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos