Gå direkt till textinnehållet

UR stänger 17 av 24 regionala redaktioner

Utbildningsradion stänger 17 av sina 24 regionala radioredaktioner vid årsskiftet. I stället för att som nu ha en redaktion i varje P4-område ska UR delas in i sju distrikt med var sin redaktion på tre till fem medarbetare. De kommer att placeras i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Göteborg, Växjö och Malmö. Antalet anställda krymper från 33 till 26. De ska i huvudsak producera program för rikssändningar.

Utbildningsradion stänger 17 av sina 24 regionala radioredaktioner vid årsskiftet. I stället för att som nu ha en redaktion i varje P4-område ska UR delas in i sju distrikt med var sin redaktion på tre till fem medarbetare. De kommer att placeras i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Göteborg, Växjö och Malmö. Antalet anställda krymper från 33 till 26. De ska i huvudsak producera program för rikssändningar.

Vid en framtidskonferens för URs vuxenredaktion i början av veckan var stämningen mycket upprörd. Företagsledningen säger sig utgå ifrån att ingen ska behöva sägas upp, och att man ska hitta en individuell lösning för varje medarbetare. Många medarbetare måste ändå ta ställning till om de ska flytta eller inte.

– I realiteten betyder det också att företagsledningen räknar med att vissa ska känna sig tvungna att säga upp sig, menar Gunilla Lindgren, Karlskrona, som sitter med i journalistklubbens styrelse på UR.

Hon tycker att UR-cheferna är otydliga om vad de tänker erbjuda personalen. UR-klubben kommer att ta hjälp av förbundet med förhandlingarna inför omorganisationen.

Krav på distansarbete

Gunilla Lindgren säger också att den MBL-förhandling som föregick beslutet avslutades i oenighet. Den gällde bland annat klubbens krav på möjlighet till distansarbete för dem som inte kan flytta. Företaget vill endast medge tillfälligt distansarbete, alltså i väntan på eventuell flytt.

Hon är också kritisk till hur beslutet fattades:

– Det var i princip taget dagen innan vi MBL-ade, säger hon. Då gav styrelsen i uppdrag åt ordföranden Per Sundgren och VD Christina Björk att efter genomförd MBL-förhandling fatta det beslut som redan var färdigformulerat. Vi kunde inte påverka någonting.

Arbetet bland URs regionala medarbetare har länge präglats av oro för framtiden. Olika organisationsförslag har valsat runt de senaste åren. 1998 hade UR 50 fast anställda regionala radioproducenter. Nu är de alltså 33, men flera av dessa blev av med sitt regionala produktionsansvar när ungdomsprogrammet Fredags lades ner. Sedan årsskiftet sänds det inte längre.

Rolf Granstrand arbetar på URs redaktion i Skellefteå. Han är, liksom många kolleger, oförstående inför beslutet:

– UR har sagt upp sändningsavtalet med SR när det gäller de regionala kanalerna, alltså P4-stationerna. Det är mycket konstigt med tanke på att vi når ut så väldigt kraftfullt med just de programmen. En stor del av URs totala lyssning sker regionalt i P4 där vi möter 2 miljoner lyssnare per vecka.

Han beskriver en motsättning mellan å ena sidan tal om att skolradio och folkbildning skulle utgöra proppar i lyssnarflödet, och å andra sidan verkligheten som i siffror visar de största lyssnarskarorna just vid de tider som P4-stationerna sänder UR-programmen.

– Dessutom poängteras den regionala verksamheten i det nya avtalet mellan public service-företagen och staten. Det finns klara motsättningar mellan vad som sägs i detta avtal och konsekvensen av organisationsbeslutet.

Koncentrera sig på utbildningsprogram

Christina Björk, VD på UR bekräftar att avtalet trycker på det regionala, men säger samtidigt att avtalet ger UR frihet att avgöra hur och var programmen ska produceras. Bakom beslutet ligger också att UR ska koncentrera sig på utbildningsprogram. Folkbildningen ska skötas i samarbete med SR och SVT.

– Med den nya organisationen vill vi se till att producenterna får arbeta i redaktioner och inte så ensamma som de gjort tidigare, säger Christina Björk.

Vid varje redaktion ska det också finnas en mediepedagog för kontakterna utåt.

Rolf Granstrand är inte glad åt att mista sin arbetsplats i Skellefteå, men ser ändå positivt på framtiden. Närmast tänker han se till att de återstående månaderna med gamla organisationen blir något att minnas med glädje:

– Det blir en sjutusan så bra avslutning på det här jobbet! Vi har en verksamhet att vara stolta över och den är värd ett erkännande. Så jag tror att den kommer att avvecklas med viss festivitas!

Fler videos
Fler avsnitt